04h00 - 17/08: Sự kiện Vòng Xoay May Mắn trở lại

Lương thảo dự trữ đang dẫn cạn kiệt, chính vì vậy Bổn Trang sẽ mang sự kiện Vòng Xoay May Mắn quay trở lại giúp các thành chủ có thể nhanh chóng bổ sung binh lực, tiếp thêm sức mạnh cho các Võ Tướng của mình!

Thời gian

 • Thời gian: 04h00 ngày 17/08/2013 - 04h00 ngày 20/08/2013.
 • Phạm vi: Tất cả các máy chủ.

Cách thức

  • Mỗi ngày quý thành chủ chỉ cần tiêu phí vàng mọi lúc mọi nơi trong game sẽ được tích lũy điểm vàng. Điểm vàng tích lũy đạt đến mốc nhất định có thể nhận số lần mở rương miễn phí.
  • Khi đạt đến mốc nhận bảo rương may mắn, nút sự kiện Vòng xoay may mắn sẽ chớp sáng liên tục cho đến khi thành chủ mở giao diện sự kiện.

 • Số lượng bảo rương của Vòng xoay may mắn có thể tích lũy (góc trên bên phải giao diện).
 • Khi số lượng bảo rương may mắn là 0, bấm vào nút mở rương sẽ hiện ra thông báo: Bạn không có bảo rương may mắn, không thể mở rương.
 • Quý thành chủ còn có thể dùng vàng mua thêm số lần mở rương, lần thứ nhất mua bằng 20 vàng, lần thứ 2 mua bằng 25 vàng, lũy tiến đến 50 vàng là mức đỉnh.
 • 04h00 sáng mỗi ngày sẽ tự động hủy bỏ điểm tích lũy vàng và số lần mở rương còn dư của ngày hôm trước.

Lưu ý

 • Quý thành chủ hãy sử dụng hết số lượng bảo rương trong ngày để tránh bị mất vào ngày hôm sau.

Phần thưởng

Phần thưởngSố lượng
Bạc Level x 2100
Chiến Công Level x 230
Ngọc Tím 30
Rương Cam 1
Bánh Bao 40
Rượu 12
Thịt 20
Công Văn Cấp 10 1
Phòng Văn Cấp 7 1
Binh Văn Cấp 7 1