04h00 - 15/07: Sự kiện Vòng Xoay May Mắn trở lại

Q
uý thành chủ thân mến!

Chiến báo gửi về từ nơi sa trường, giặc cỏ đang làm nhiễu loạn biên ải, hoành hành bốn phương, lương thực cung cấp cho nghĩa quân đang dần cạn kiệt. Nhận được tin báo gửi về, chúa công hạ lệnh mang Sự kiện Vòng Xoay May Mắn quay trở lại, bổ sung binh lực giúp các thành chủ có thể chinh chiến lâu dài!

Thời gian

 • Thời gian: 04h00 ngày 15/07/2013 - 04h00 ngày 18/07/2013.
 • Phạm vi: Tất cả các máy chủ.

Cách thức

  • Mỗi ngày quý thành chủ chỉ cần tiêu phí vàng mọi lúc mọi nơi trong game sẽ được tích lũy điểm vàng. Điểm vàng tích lũy đạt đến mốc nhất định có thể nhận số lần mở rương miễn phí.
  • Khi đạt đến mốc nhận bảo rương may mắn, nút sự kiện Vòng xoay may mắn sẽ chớp sáng liên tục cho đến khi thành chủ mở giao diện sự kiện.

 • Số lượng bảo rương của Vòng xoay may mắn có thể tích lũy (góc trên bên phải giao diện).
 • Khi số lượng bảo rương may mắn là 0, bấm vào nút mở rương sẽ hiện ra thông báo: Bạn không có bảo rương may mắn, không thể mở rương.
 • Quý thành chủ còn có thể dùng vàng mua thêm số lần mở rương, lần thứ nhất mua bằng 20 vàng, lần thứ 2 mua bằng 25 vàng, lũy tiến đến 50 vàng là mức đỉnh.
 • 04h00 sáng mỗi ngày sẽ tự động hủy bỏ điểm tích lũy vàng và số lần mở rương còn dư của ngày hôm trước.

Lưu ý

 • Quý thành chủ hãy sử dụng hết số lượng bảo rương trong ngày để tránh bị mất vào ngày hôm sau.

Phần thưởng

LoạiSố lượng
Bạc Level x 2100
Chiến Công Level x 230
Công Văn Cấp 4 1
Công Văn Cấp 10 1
Phòng Văn Cấp 4 1
Phòng Văn Cấp 6 1
Phòng Văn Cấp 8 1
Binh Văn Cấp 4 1
Binh Văn Cấp 6 1
Binh Văn Cấp 8 1