04h00 - 15/07: Sự kiện Nạp Cao Thưởng Lớn

Q
uý thành chủ kính mến,

Những tính năng mới được cập nhật trong tháng 7 này đã mang lại cho các thành chủ những trải nghiệm thú vị. Để tăng thêm phần hấp dẫn, Sự kiện Nạp Cao Thưởng Lớn tiếp tục dành tặng cho quý thành chủ những vật phẩm vô cùng cần thiết cho quá trình trưởng thành Võ Tướng của mình!

Thời gian và đối tượng

 • Thời gian: 04h00 ngày 15/07/2013 đến 04h00 ngày 18/07/2013.
 • Đối tượng: Tất cả các thành chủ nạp tiền vào game Ngọa Long trong khoảng thời gian từ 04h00 ngày 15/07/2013 đến 04h00 ngày 18/07/2013.

Thể lệ

  • Khi thành chủ đổi Zing Xu thành Vàng trong game Ngọa Long, tùy theo các mức nạp sẽ nhận được các phần thưởng gồm: Bạc, Chiến Công, Quân Công, Ngọc Tím, Ngọc Cam.
 • Việc nạp và quy đổi Zing Xu vào game có giá trị cộng dồn trong suốt thời gian diễn ra chương trình. Khi giá trị cộng dồn bằng với hạn mức ở bảng trên sẽ nhận được gói thưởng tương ứng.
 • Ví Dụ:
  • Lần 1: Nạp và quy đổi 1,000 Zing Xu thành Vàng trong game  Ngọa Long: sẽ nhận được phần thưởng Loại 1.
  • Lần 2: Nạp và quy đổi thêm 3,000 Zing Xu thành Vàng trong game Ngọa Long sẽ nhận thêm được phần thưởng Loại 2, 3 và 4.
  • Tương tự cho những lần tiếp theo.

Phần thưởng

Vàng nạpPhần thưởng
Ngọc TímNgọc CamBánh BaoThịtRượu
1,000 100 25 50 10 3
2,000 150 50 100 20 5
3,000 200 75 150 30 7
4,000 250 100 200 40 10
5,000 300 125 250 50 15
10,000 500 225 450 90 25
20,000 800 400 900 180 50
50,000 1,500 800 1,500 280 100
100,000 2,600 1,200 2,800 500 175
200,000 4,600 2,000 3,600 1,000 360