04h00 - 14/10: Giảm giá cực hot cho các hoạt động

Q
uý thành chủ thân mến!

Chuẩn bị binh lực sẵn sàng tham gia vào trận Đại Quốc Chiến của bảng thi đấu II, Bổn Trang sẽ ưu đãi giảm giá các hoạt động cho quý thành chủ. Hãy tận dụng cơ hội này để gia tăng sức mạnh cho mình nhé!

Thời gian

  • Thời gian: 04h00 ngày 14/10/2013 - 04h00 ngày 17/10/2013.
  • Áp dụng cho tất cả các máy chủ.

Nội dung

Trong thời gian hoạt động, các thành chủ tham gia các hoạt động sau đây sẽ được giảm giá từ 10% - 50% cực kỳ hấp dẫn:

Hạng mục giảm giáMức giảm giá
Trùng tu binh chủng 10%
Đúc 10%
Hội đàm tửu quán 20%
Đập bình (dùng búa + bom) 20%
Mua quân lệnh 20%
Cưỡng chế trò chuyện 20%
Tạo mới mục huấn luyện Quý Tử 20%
Cưỡng chế huấn luyện (Quý Tử) 20%
Mở chúc phúc ( huấn luyện Quý Tử) 20%
Tìm cao cấp (Dinh Phủ) 20%
Trùng tu môn học 25%
Xóa thời gian đến nơi khác (Tri kỷ) 25%
Võ Hồn Cầu Phúc 30%
Mời thương nhân 50%