02:00 - 05/11 Cập Nhật Phiên Bản Tháng 11

Q
uý Thành Chủ kính mến,

Vào lúc 02:00 ngày 05/11/2014, Bổn Trang sẽ tiến hành cập nhật "Phiên Bản Tháng 11". Xin mời các Thành Chủ cùng Ngọa Long trải nghiệm những tính năng mới lạ, hấp dẫn trong đợt cập nhật "Phiên Bản Tháng 11" này.

Tính Năng Thôn Thiên

 • Thời gian phái Tướng đến thành gần nhất, giảm từ 30 phút xuống còn 10 phút.
 • Thời gian phái đến nơi xa nhất, giảm từ vô hạn còn tối đa 2 tiếng.
 • Điều chỉnh mưu kế Hiệu Gọi: có thêm xác xuất hiện bạo kích, và sau bạo kích ngẫu nhiên nhận được x1, x2, x3, x4 điểm Chiến tích. Cụ thể:
  • x1 = 150 x1 = 150 điểm Chiến tích.
  • x2 = 150 x2 = 300 điểm Chiến tích.
  • x3 = 150 x3 = 450 điểm Chiến tích.
  • x4 = 150 x4 = 600 điểm Chiến tích.
 • Ưu hóa sắp xếp võ tướng, tướng khỏe để trên, trọng thương để cuối.
 • Trong giao diện Võ Thần, nút Cổ vũ tối đa đổi thành Treo máy, hỗ trợ nhân sĩ tham gia Thôn thiên thuận lợi hơn.

Tính Năng Hải Cảng

Trong tính năng Hải Cảng sẽ thêm 2 vật phẩm mới Huyền Thiết Kiếm và Nhân Sâm:

 • Huyền Thiết Kiếm: thành chính đạt cấp 180 trở lên, có thể mua 40.000 Bạc, khi thuyền đến hải cảng thành công nhận được 55.000 Bạc.
 • Nhân Sâm: thành chính đạt cấp 190 trở lên, có thể mua 100.000 Bạc, khi thuyền đến hải cảng thành công nhận được 130.000 Bạc.

Thám Bảo thêm nút "Tiếp Tục"

Sau khi bị đánh bại, có thể sắp xếp đội hình, trang bị và đánh lại. Lần đầu đánh lại tốn 5 Vàng, các lần tiếp theo tăng thêm 5 Vàng, tăng tối đa đến 20 Vàng.

Giác Ngộ Tướng Xanh Lá Cây

 • Tướng Triệu Vân sau khi giác ngộ, kỹ năng Thần Phong thành kỹ năng Bạch Long (Chiến pháp_Đánh thẳng, gây sát thương lên kẻ địch nhiều sĩ khí, giảm pháp phong kẻ địch đứng đầu 2 lượt).

 • Tướng Chu Thái sau khi giác ngộ, kỹ năng Huyết Chinh thành kỹ năng Dũng Mãnh (Chiến pháp_Hy sinh binh lực bản thân, tấn công chiến pháp đường thẳng liên tục, sĩ khí mục tiêu giảm 50%).

 • Tướng Trương Hợp sau khi giác ngộ, kỹ năng Chiến Kỵ thành Hổ Uy (Chiến pháp_Tấn công theo đường thẳng liên tục, sát thương cao lên kẻ địch ít lính, hồi 10% lính cho bản thân trong 2 lượt).

Ưu hóa và Thêm Một Số Chức Năng Mới:

 • Ưu hóa cách thức đổi Quân công lấy Danh phẩm, Khắc văn (có thể nhập số lượng để đổi).
 • Võ Khôi Tháp thêm boss Đào Ngột, xuất hiện khi thành chính cấp 175.
 • Tháp Thí Luyện khi mở, mặc định xuất hiện ở tầng cao nhất.
 • Tranh Đoạt Chiến từ 23:00 – 8:00 sáng không thể phát động.
 • Phủ Chính Đại Thần thêm tính năng tự động tu sửa thuyền hải chiến.