00h00 - 29/11: Bảo trì cập nhật phiên bản mới

Q
uý thành chủ thân mến!

Để tiến hành cập nhật Phiên bản mới Đỉnh Thiên Chi Chiến, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì tất cả các máy chủ trong thời gian ngắn. Thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian bảo trì: 00h00 - 02h00 ngày 29/11/2013.
  • Phạm vi: Tất cả các máy chủ.

Sau thời gian bảo trì quý thành chủ có thể đăng nhập vào Ngọa Long bình thường. Rất mong quý thành chủ thông cảm vì sự bất tiện này.

Kính báo,