00h00 - 28/08: Bảo trì cập nhật phiên bản mới

Q
uý thành chủ thân mến!

Để tiến hành cập nhật Phiên bản mới Ngao Du Thiên Hạ và nâng cao chất lượng phục vụ, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì tất cả các máy chủ của Ngọa Long trong khoảng thời gian ngắn:

  • Thời gian bảo trì: Từ 00h00 - 03h00 ngày 28/08/2013.
  • Phạm vi: Tất cả các máy chủ.

Sau thời gian bảo trì, quý thành chủ có thể thỏa sức trải nghiệm phiên bản mới cùng các tính năng mới vô cùng hấp dẫn.

Thân chúc quý thành chủ có những giây phút trải nghiệm thật thú vị cùng Web game hay Ngọa Long!

Kính báo,