00h00 - 26/06: Bảo trì cập nhật tính năng mới

Q
uý thành chủ thân mến!

Để tiến hành cập nhật thêm 1 tính năng hấp dẫn cho Phó bản Tinh Anh và nâng cao chất lượng phục vụ, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì tất cả các máy chủ của Ngọa Long trong thời gian ngắn. Thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian bảo trì: 00h00 - 02h00 ngày 26/06/2013.
  • Phạm vi: Tất cả các máy chủ.

Sau thời gian bảo trì quý thành chủ có thể đăng nhập vào Ngọa Long bình thường. Thông tin chi tiết về tính năng mới trong Phó bản Tinh Anh sẽ sớm được cập nhật trên trang chủ.

Bổn Trang kính báo,