00h00 - 24/12: Bảo trì ưu hóa một số tính năng

Q
uý thành chủ thân mến!

Để tiến hành cập nhật tính năng mới và ưu hóa một số tính năng, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì tất cả các máy chủ trong thời gian ngắn. Thông tin cụ thể như sau:

 • Thời gian bảo trì: 00h00 - 02h00 ngày 24/12/2013.
 • Phạm vi: Tất cả các máy chủ.

 • Nội dung bảo trì: 
  • Thay đổi quy tắc phản bội thế lực, sau khi phản bội, xóa thành tích cá nhân trong bảng xếp hạng Thế Lực. Chiến tích cá nhân không đổi.
  • Sửa lỗi thời gian xuất quân bất thường.
  • Sửa lỗi hiển thị đăng nhập hàng ngày.
  • Tăng tốc di chuyển trong Ngao Du.
  • Sửa lỗi hiển thị: Diệu Thạch => Hoàng Thạch,  Hoàng Thạch=> Nghiên Ma Sa.

Sau thời gian bảo trì quý thành chủ có thể đăng nhập vào Ngọa Long bình thường. Rất mong quý thành chủ thông cảm vì sự bất tiện này.

Kính báo,