00h00 - 17/05: Bảo trì dịch vụ nạp ZingXu bằng SMS

Q
uý thành chủ thân mến!

Để nâng cao chất lượng phục vụ và bảo trì hệ thống, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì dịch vụ nạp ZingXu thông qua tin nhắn SMS của Mobifone. Thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian bảo trì: Từ 00h00 - 01h00 ngày 17/05/2013.
  • Các thành chủ sử dụng mạng điện thoại Mobifone nhắn tin nạp ZingXu sẽ không nhận được ZingXu trong khoảng thời gian này.
  • Các thành chủ sử dụng mạng điện thoại Mobifone cũng sẽ không sử dụng được các dịch vụ bằng tin nhắn SMS của tất cả các sản phẩm khác.
  • Đại lý sử dụng mạng điện thoại Mobifone sẽ không nhận được OTP để bán ZingXu.
  • Ngoài mạng Mobifone, các mạng điện thoại khác vẫn sử dụng bình thường.

Sau thời gian bảo trì, dịch vụ nạp ZingXu bằng SMS của Mobifone sẽ hoạt động lại bình thường. Chân thành cáo lỗi cùng quý thành chủ vì sự bất tiện này.

Kính báo,