00h00 - 15/05: Bảo trì cập nhật phiên bản mới

Q
uý thành chủ thân mến!

Thông tin về phiên bản mới Chí Tôn Vô Thượng đã hâm nóng khắp các thành trì, phó bản. Không để các thành chủ phải chờ đợi lâu, vào lúc 00h00 ngày 15/05/2013, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì toàn bộ các máy chủ của Ngọa Long để cập nhật phiên bản mới. Thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian bảo trì: 00h00 - 03h00 ngày 15/05/2013.
  • Phạm vi: Tất cả máy chủ Ngọa Long.

Sau thời điểm trên, quý thành chủ có thể thỏa chí tung hoành cùng với Chí Tôn Vô Thượng. Thân chúc quý thành chủ có những giây phút trải nghiệm thật thú vị cùng Ngọa Long.

Bổn Trang kính báo,