00h00 - 05/09: Bảo trì nâng cấp hệ thống

Q
uý thành chủ thân mến!

Chẳng hay Tính năng Ngao Du đã làm thỏa mãn trí tò mò của các thành chủ chưa? Bổn Trang cũng đang mải mê với cái trò thả xí ngầu săn quà trong Ngao Du thì nhận được rất nhiều phản hồi từ quý thành chủ về những vấn để phát sinh khi tham gia tính năng này.

Vì vậy, để có thể ưu hóa những nội dùng này, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì toàn bộ máy chủ Ngọa Long trong thời gian ngắn, thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian bảo trì: 00h00 - 02h00 ngày 05/09/2013.
  • Phạm vi: Tất cả các máy chủ của Ngọa Long.

Sau thời gian bảo trì, các tính năng sẽ được ưu hóa hơn phù hợp cho quá trình trải nghiệm của các thành chủ:

  • Sửa lỗi hiển thị cấp khắc văn nhận được trong hệ thống Ngao Du và điều chỉnh cấp của phần thưởng khắc văn nhận được từ Khắc văn cấp 1 đến cấp cao nhất là Khắc văn cấp 6.
  • Sửa lỗi khi vừa ném đến ô trước ô Start 1 ô đã có thể nhận thưởng đi hết 1 vòng, nhưng khi chạy đến hoặc qua ô Start mới hiện lên khung lĩnh thưởng, chính vì vậy mà có 1 vài thành chủ tuy đã được nhận thưởng ở ô trước ô start nhưng sau khi đến ô start này không thấy có thông báo lãnh thưởng. Tính năng này sẽ được thống nhất là : Người chơi phải đi tới ô Start hoặc đi qua ô này mới hiện lên thông báo và mới chính thức được nhận thưởng.
  • Giảm độ khó của quái thú trong ô của Ngao Du.
  • Thay đổi quy định mua quán trọ, điều chỉnh lại mỗi vòng chỉ được mua quán trọ 1 lần.

Hi vọng với những điều chỉnh này sẽ giúp quý thành chủ có thể dễ dàng trải nghiệm Tính năng Ngao Du hơn!

Kính báo,