00 giờ: Cập nhật Ngọa Long

Quý thành chủ kính mến,

Bổn trang xin được phép thông báo sẽ tiến hành cập nhật Ngọa Long vào tối nay vì một số thay đổi trong game.

- Thời gian: 00 giờ - 02 giờ ngày 13/04/2012.

- Nội dung: Nếu quý thành chủ liên tục online chơi game trên 3 tiếng, các hoạt động trong game sẽ được giới hạn như sau:

 • Thu thuế: không nhận được bạc.
 • Thu thuế nhanh: không nhận được bạc.
 • Thông thương: không nhận được bạc (bán cho hệ thống và cho người chơi khác).
 • Mua bán lúa: không được.
 • Không được tham gia săn bắn.
 • Thu hoạch ruộng: không nhận được lúa.
 • Huấn luyện tướng: không lên kinh nghiệm.
 • Huấn luyện nhanh: không được.
 • Không nhận được phần thưởng nhiệm vụ chủ tuyến và nhiệm vụ ngày.
 • Tấn công NPC: không nhận được chiến công, ngọc, item.
 • Tấn công quân đoàn NPC: không nhận được chiến công, ngọc, item.
 • Tấn công người chơi: không nhận được uy danh.
 • Nâng cấp kiến trúc: không được.
 • Nâng cấp khoa kỹ: không được.

Bổn trang kính báo.