00:00 - 27/04 Bảo Trì Cập Nhật PBM Điều Binh Luận Tướng - Bình Thiên Hạ

Q
uý Thành Chủ thân mến!

Để tiến hành cập nhật Phiên bản mới Điều Binh Luận Tướng - Bình Thiên Hạ, cũng như cải thiện chất lượng phục vụ. Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì tất cả máy chủ Ngọa Long trong thời gian như sau:

Lưu ý: Trong thời gian bảo trì, Thành Chủ vui lòng không đăng nhập vào Ngọa Long để tránh thất thoát tài sản. Mọi yêu cầu hỗ trợ - khiếu nại sẽ không được giải quyết.

Rất mong quý Thành Chủ thông cảm vì sự bất tiện này, mong quý Thành Chủ thông cảm bỏ qua. Nay Bổn Trang kính báo để quý Thành Chủ kịp thời cập nhật thông tin.

Kính báo,