00:00 - 24/11 Bảo Trì Đầu số 6969 mạng Viettel

Q
uý Thành Chủ thân mến!

Ngày 24/11/2015, Ngọa Long sẽ tiến hành bảo trì đầu số 6969 của mạng di động Viettel trong thời gian như sau:

  • Thời gian bảo trì: Từ 00:00 đến 04:00 ngày 24/11/2015.
  • Ảnh hưởng: Trong thời gian bảo trì quý Thành Chủ sẽ không thể nạp Vàng vào game Ngọa Long thông qua đầu số 6969 của mạng di động Viettel

Rất mong quý Thành Chủ thông cảm vì sự bất tiện này.

Kính báo,