00:00 - 21/01 Bảo Trì Cập Nhật Phiên Bản Mới

Q
uý thành chủ thân mến!

Để tiến hành cập nhật Phiên bản Xoay Chuyển Càn Khôn, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì tất cả các máy chủ trong thời gian ngắn. Thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian bảo trì: 00:00 - 04:00 ngày 21/01/2016.
  • Phạm vi: Tất cả các máy chủ.

Sau thời gian bảo trì quý thành chủ có thể tham gia các nội dung phiên bản mới Xoay Chuyển Càn Khôn  với nhiều hoạt động cực kỳ hấp dẫn.

Kính báo,