00:00 - 19/11 Bảo trì nâng cấp hệ thống

Q
uý thành chủ thân mến!

Để tiến hành nâng cấp hệ thống và nâng cao chất lượng phục vụ, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì tất cả các máy chủ trong thời gian ngắn. Thông tin cụ thể như sau:

 • Thời gian bảo trì: Từ 00:00 - 02:00 ngày 19/11/2014.
 • Phạm vi: Tất cả các máy chủ.
 • Nội dung bảo trì:
  • Võ Khôi Tháp:
   • Đối với boss yêu cầu đẳng cấp từ 160 trở lên ( không gồm cấp 160) sẽ không hạn chế quốc gia.
   • Đối với boss yêu cầu đẳng cấp dưới 160 trở xuống (gồm cấp 160) hạn chế quốc gia tham gia.
   • Boss Đào Ngột miễn dịch.
  • Tài Nguyên:
    • Thành chính đạt cấp 160 trở lên, chiếm tài nguyên chưa có ai chiếm, phần chiến báo sẽ bỏ qua.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng game Ngọa Long, quý Thành chủ có thể gửi về trang http://hotro.zing.vn hoặc tại box Góp ý kiến – xây dựng game Ngọa Long Thành chủ vui lòng viết tiếng Việt có dấu, và kèm theo hình ảnh mô tả (nếu có).

Sau thời gian bảo trì quý thành chủ có thể đăng nhập vào Ngọa Long bình thường. Rất mong quý thành chủ thông cảm vì sự bất tiện này.

Kính báo,