00:00 - 17/02 Bảo trì Nghênh Khách Đường

Quý Thành Chủ kính mến!

Nhằm nâng cấp hệ thống và mang đến chất lượng phục vụ tốt nhất cho quý Thành Chủ, Bổn Trang xin thông báo về việc bảo trì Nghênh Khách Đường (NKĐ) trên toàn quốc với lịch trình dự kiến như sau:

NhómThời gian tạm nghỉThời gian hoạt động lại
NKĐ TP.HCM 00:00 ngày 17/02/2015 08:00 ngày 24/02/2015
NKĐ Hà Nội, Đà Nẵng

Ngọa Long

Chân thành cáo lỗi và rất mong quý Thành Chủ cảm thông về những bất tiện trên.