00:00 - 12/06: Bảo trì cập nhật phiên bản mới

Q
uý thành chủ thân mến!

Để tiến hành cập nhật Phiên bản cập nhật Quần Hùng tranh Bá, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì tất cả các máy chủ trong thời gian ngắn. Thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian bảo trì: 00:00 - 02:00 ngày 12/06/2014.
  • Phạm vi: Tất cả các máy chủ.

Sau thời gian bảo trì quý thành chủ có thể tham gia các nội dung phiên bản mới bình thường.

  • Riêng tính năng Server Tranh Bá 10:00 ngày 12/06/2014 mới bắt đầu khai mở.

Kính báo,