00:00 - 09/04: Bảo trì cập nhật phiên bản mới

Q
uý thành chủ thân mến!

Để tiến hành cập nhật Phiên bản Tháng 04/2015, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì tất cả các máy chủ trong thời gian ngắn. Thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian bảo trì: 00:00 - 04:00 ngày 09/04/2015.
  • Phạm vi: Tất cả các máy chủ.

Sau thời gian bảo trì quý thành chủ có thể tham gia các nội dung phiên bản mới bình thường.

Kính báo,