00:00 - 05/06 Bảo Trì Cập Nhật Phiên Bản Mới

Q
uý thành chủ thân mến!

Để tiến hành cập nhật Phiên bản Diệt Thế Hoàng Giáp , Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì tất cả các máy chủ trong thời gian ngắn. Thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian bảo trì: 00:00 - 04:00 ngày 05/06/2015.
  • Phạm vi: Tất cả các máy chủ.

Sau thời gian bảo trì quý thành chủ có thể tham gia các nội dung phiên bản mới Diệt Thế Hoàng Giáp  với nhiều hoạt động cực kỳ hấp dẫn.

Kính báo,