Quân Sư: Tổng hợp Tướng Khí nhận được trong Tháp Thí Luyện

Quý thành chủ kính mến!

Bổn trang xin được giới thiệu bài viết tiếp theo tham gia sự kiện Quân Sư Ngọa Long! Mời các thành chủ cùng tham khảo!

Tổng hợp Tướng Khí nhận được trong Tháp Thí Luyện

Khi đi Tháp Thí luyện, ngoài chiến công, hồn tướng và hồn tinh, ta còn có thể nhận được tướng khí. Tấn công tháp thí luyện cấp càng cao thì nhận được tướng khí cấp càng cao.

Tướng khí chỉ xuất hiện bắt đầu từ tầng 42 trở đi, sau đây là danh sách cụ thể:

Tầng Tướng Khí Hình ảnh Giá trị
42 Hàn Luận 500 máu
46 Phi Đao 100 sát thương
50 Đoản Kích 3 võ lực
53 Ngọc Thạch 1.000 máu
55 Sủy Thủ Kiếm 200 sát thương
60 Giác Chùy 6 võ lực
62 Ngọc Thạch 1.000 máu
66 Ném tên 300 sát thương
70 Phượng Đao 9 võ lực
73 Hành Quân Tán 1.500 máu
75 Ném Tên 300 sát thương
80 Thiết Tật Đóa 12 võ lực
84 Bích Ngọc 2.000 máu
88 Ám tiễn 400 sát thương
90 Thiết Tật Đóa 12 võ lực
91 Bạch Hoàn 2.500 máu
95 Phi Tiêu 500 sát thương
100 Roi Sắt 12 võ lực
103 Bạch Hoàn 2.500 máu
105 Phóng Kích 600 sát thương
110 Tích Mâu 18 võ lực
114 Thanh Châu 3000 máu
116 Phóng Kích 600 sát thương
120 Tích Mâu 18 võ lực
123 Ném Búa 700 sát thương
125 Thiết Chùy 21 võ lực
130 Quỷ Đai Phù 3.500 máu
133 Ném Búa 700 sát thương

Tác giả bài viết:

  • Thành chủ: kambei.
  • Quốc gia: Ngụy.
  • Máy chủ: Ngân Long.

Ngoài ra đã có rất nhiều thành chủ nhận được phần thưởng khi tham gia viết bài cho Ngọa Long. Các thành chủ nếu có kinh nghiệm hay, hãy chia sẻ với cộng đồng Ngọa Long để có thể nhận được những code thưởng hậu hĩnh!

Bổn trang kính báo!