Quân Sư: Tào Tháo xanh niềm tự hào của Ngụy Quốc

Quý thành chủ kính mến!

Bổn trang xin được giới thiệu bài viết tiếp theo tham gia sự kiện Quân Sư Ngọa Long! Mời các thành chủ cùng tham khảo!

Tào Tháo xanh niền tự hào của Ngụy Quốc

Ai chơi Ngọa Long cũng đều biết những tướng cuối tháp thí luyện của Ngô và Thục có thể nói là hơn 02 tướng của Ngụy rất nhiều điều này là 1 thiệt thòi của Ngụy nhưng từ sau khi ra chức năng giác ngộ võ tướng thì Ngụy có 1 niềm tự hào mà Ngô và Thục có thể nói là không bằng được đó là Tào Tháo.

  • Giác Ngộ

Để giác ngộ Tào Tháo bạn cần 1.900 bánh bao 760 thịt và 152 rượu.

Ít hơn Lưu Bị của Thục:

Và Tôn Quyền của Ngô:

Nhưng kỹ năng sau khi giác ngộ của Tào Tháo là Kiêu Hùng bao gồm tăng lực tấn công tăng 55 điểm sĩ khí cho đồng đội đồng thời giảm 15 điểm sĩ khí toàn quân địch trong khi Lưu Bị và Tôn Quyền là tăng 75 điểm sĩ khí cho đồng đội và giảm 15 điểm sĩ khí toàn quân địch. Có thể nói Tào Tháo Xanh chỉ có 1 điểm bất lợi là sau khi trưởng thành chỉ tăng được 55 điểm sĩ khí còn lại việc giác ngộ Tào Tháo ít tốn kém hơn Tôn Quyền và Lưu Bị nhiều, hơn nữa sau khi trưởng thành Tào Tháo còn tăng sức tấn công của toàn quân điều này có thể nói là sau khi Tào Tháo trưởng thành thì bằng với Tôn Quyền + Điêu Thuyền (Giác ngộ) hoặc Lưu Bị + Điêu Thuyền (Giác ngộ), 1 tướng = 2 tướng có thể nói đây là lợi thế của Ngụy.

  • Về binh chủng

Có thể nói Tào Tháo là tướng hiệu lệnh trâu nhất của Ngọa Long vì sở hữu cung binh và bộ binh đều có những binh chủng phòng thủ rất mạnh lính cấp 3 thì có Xung Xa và Thạch Giáp lính cấp 4 thì có Bàn Lũy Hộ Vệ vào Long Pháo những loại binh chủng này có sức phòng ngự cực cao nên trong các trận đánh rất khó chết, điều này hơn Lưu bị và Tôn Quyền nhiều, còn 1 điều đặc biệt hơn binh chủng cấp 4 của Tào Tháo (Cung Binh – Long Pháo) đặc biệt tấn công vật lý là cấp S phòng thủ trâu và còn 1 điểm nữa Long Pháo đánh không làm tăng sĩ khí của địch.

  • Về chiến lược và đội hình

Đa số các thành chủ Ngọa Long chơi Ngụy hiện tại đều thường sử dụng cặp đôi Tào Tháo – Từ Hoảng 1 cặp đôi tương đối ổn định, về đội hình Tào Tháo thường được xếp đầu tiên kết hợp với Từ Hoảng với kỹ năng Man Ngưu đánh toàn quân địch hồi 145 điểm sĩ khí, Tào Tháo xanh kết hợp với Từ Hoảng sức mạnh sẽ tăng lên rất nhiều Lúc chưa cập nhật tính năng giác ngộ có người nói Ngụy cấp 80 muốn vượt tầng 22 tháp thí luyện là chuyện bình thường điều này là không ngoa và cũng chỉ có Ngụy 80 mới có thể đánh tới Biên Cương Tây Khương.

  • Kết luận

Có thể nói việc giác ngộ Tào Tháo kinh tế hơn Tôn Quyền và Lưu Bị còn lợi ích mạng lại sẽ nhiều hơn rất nhiều.

Tác giả bài viết:

  • Thành chủ: Hac Long12.
  • Quốc gia: Ngụy.
  • Máy chủ: Minh Long.

Ngoài ra đã có rất nhiều thành chủ nhận được phần thưởng khi tham gia viết bài cho Ngọa Long. Các thành chủ nếu có kinh nghiệm hay, hãy chia sẻ với cộng đồng Ngọa Long để có thể nhận được những code thưởng hậu hĩnh!

Bổn trang kính báo!