Quân Sư: Sĩ khí - Yếu tố quyết định của trận chiến

Quý thành chủ kính mến!

Bổn trang xin được giới thiệu bài viết tiếp theo tham gia sự kiện Quân Sư Ngọa Long! Mời các thành chủ cùng tham khảo!

Sĩ khí - Yếu tố quyết định của trận chiến

Trước tiên chúng ta cần hiểu khái niệm về sĩ khí. Sĩ khí là lòng hăng hái của binh lính hay nói cách khác là ham muốn đánh trận của binh lính.

Trong Ngọa Long sĩ khí là một yếu tố quan trọng trong mỗi trận đánh. Vì thế hiểu rõ về sĩ khí sẽ giúp bạn có những chiến lược và cách sắp xếp trận phù hợp trước khi vào trận chiến. Sĩ khí ảnh thưởng đến khả năng thi triển kĩ năng của võ tướng. Cột sĩ khí được đặt ngay dưới cột binh lực của tướng.

Khi sĩ khí đạt trên 100 điểm thì tướng sẽ có khả năng thi triển kĩ năng đặc trưng (kỹ năng) của từng mãnh tướng. Sí khí tỷ lệ thuận với sát thương hay nói cách khác sĩ khí càng cao thì sát thương kỹ năng càng mạnh.

Hình ảnh mãnh tướng đạt 100 sĩ khí có thể thi triển kỹ năng

Làm sao tăng sĩ khí?

+ Nhận sĩ khí từ trống hoặc các tướng có kỹ năng tăng sĩ khí.

+ Đối với các binh chủng là bộ, thương, cung, kỵ binh khi đánh thường sẽ được tăng 25 sĩ khí.

+ Đối với binh chủng là Quan văn (trừ trống ra) khi đánh thường sẽ tăng 34 sĩ khí.

+ Khi chịu sát thương cũng được tăng thêm 25 sĩ khí (sát thương đánh thường, không bao gồm sát thương từ kỹ năng)

Một số kỹ năng tăng sĩ khí

+ Phấn chấn: tăng 34 sĩ khí cho tất cả đồng đội, sau khi thi triển bản thân hồi 145 sĩ khí (sau khi phát động có thể thi triển liên tục). Các tướng có kỷ năng này: Giản Ung (Thục), Tào Thực (Ngụy).

+ Cổ vũ: tăng 45 sĩ khí cho tất cả đồng đội. Các tướng có kỷ năng này: Tiểu Kiều, Lưu Biểu, Phàn Thị, Mê Đương.

+ Khích lệ: tăng 100 sĩ khí cho một đồng đội ngẫu nhiên, sau khi thi triển bản thân hồi 145 sĩ khí. Các tướng có kỷ năng này: Chu Trị, Y Tịch, Mao Giới.

+ Hiệu lệnh: tăng 55 sĩ khí cho đồng đội và giảm 15 sĩ khí quân địch. Các tướng có kỷ năng này: Lưu Bị, Tôn Quyền, Tào Tháo.

+ Đông phong (Gia Cát Lượng): mưu công mạnh, tấn công toàn bộ đối thủ và tăng 25 sĩ khí cho bản thân và đồng đội.

+ Xưng bá (Tôn Sách): chiến pháp mạnh, tấn công toàn bộ đối thủ và tăng 25 sĩ khí cho bản thân và đồng đội.

+ Giải nan (Lư Thực): Xóa tất cả trạng thái của lính phe ta, bản thân phục hồi 145 sĩ khí và tăng 25 sĩ khí cho đồng đội.

Một số kỹ năng giảm sĩ khí

+ Hổ Khiếu: tấn công toàn bộ đối thủ và làm giảm 24 sĩ khí. Các tướng có kỷ năng này: Phan Chương, Tào Nhân, Trương Bào.

+ Nộ hống: tấn công 1 mục tiêu làm giảm 100 sĩ khí.

+ Nộ sát: làm giảm 100 điểm sĩ khí 1 hàng dọc đối thủ. Các tướng có kỷ năng này: Trương Phi, Hạ Hầu Đôn, Cam Ninh.

+ Uy phong: tấn công một mục tiêu làm giảm 34 sĩ khí, sau khi thi triển tự phục hồi 145 sĩ khí.

+ Huyễn thuật: tấn công toàn bộ địch và làm giảm 10 sĩ khí.

+ Huyễn pháp (cấp cao của Huyễn thuật): Tấn công toàn bộ và làm giảm 15 sĩ khí.

+ Hiệu lệnh: giảm 15 sĩ khí của toàn bộ đối thủ đồng thời tăng 45 sĩ khí cho tất cả đồng đội.

* Ngoài các kỹ năng trực tiếp giảm sĩ khí một số kỹ năng còn có khả năng cấm chế ngăn không cho tăng sĩ khí:

+ Ám tế: tấn công 1 mục tiêu 2 nhịp, làm đối thủ không thể tăng sĩ khí trong 2 lượt. Các tướng có kỷ năng này: Lục Kháng, Hoàng Nguyệt Anh, Chân Cơ, Nha Đan, Thôi Diễm…

+ Giao Chiến: tấn công 1 mục tiêu, làm đối thủ không thể tăng sĩ khí trong 3 lượt. Đây là kỷ năng chiến pháp, các tướng này thường không thể dùng làm trống nên ít khi được sử dụng.

+ Hư vô: kĩ năng mưu công mạnh tấn công toàn bộ đối thủ có xác suất làm đối thủ không thể tăng sĩ khí trong 2 lượt. Các tướng có kỹ năng này: Lỗ Túc, Từ Thứ, Điền Phong.

+ Nhục mạ: tấn công toàn bộ đối thủ, có xác suất làm đối thủ không thể tăng sĩ khí trong 1 lượt. Các tướng có kỷ năng này: Trương Chiêu, Trần Đăng, Hoa Hâm…

* Hiệu ứng không cho tăng sĩ khí: Từ khi nhận được hiệu ứng này cho đến khi kết thúc đối thủ không thể tăng sĩ khí.

Hình ảnh tướng bị hiệu ứng không thể tăng sĩ khí

Binh chủng và sĩ khí
Binh chủng Tác dụng sĩ khí
Trống: không tham gia chiến đấu mà tăng 25 sĩ khí cho bản thân và tất cả đồng đội trong 1 lượt.
Mỗi lần tấn công giảm 45 sĩ khí của đối thủ.
Khi tấn công có xác suất làm đối thủ không thể tăng sĩ khí trong 1 lượt.
Khi tấn công không làm tăng sĩ khí cho đối thủ.
Mỗi lần tấn công bản thân tăng 50 sĩ khí.

Với các binh chủng cấp 4 có khả năng đánh nhiều như mục tiêu như các loại xe: Hỏa Mộc Ngưu, Khống Thố Thuật, Lãng Sách, Thần Kỵ thì chỉ làm tăng sĩ khí cho mục tiêu đối diện đầu tiên.

Trong mỗi trận chiến, khả năng vận dụng các trận pháp để kềm chế được sĩ khí của quân địch rất quan trọng, là yếu tố mang lại chiến thằng cho trận chiến.

"Biết người biết ta trăm trận trăm thắng" mong rằng bài viết sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về những vấn đề liên quan đến sĩ khí từ đó định ra cho mình 1 thế trận phù hợp khi xuất chiến.

Tác giả bài viết:

  • Thành chủ: Bá Đạo Hoàng G.
  • Quốc gia: Ngô.
  • Máy chủ: Mãnh Long.

Đã có các thành chủ nhận được phần thưởng khi tham gia viết bài cho Ngọa Long. Các thành chủ khác nếu có kinh nghiệm hay, hãy chia sẻ với cộng đồng Ngọa Long để có thể nhận được những code thưởng hậu hĩnh!

Bổn trang kính báo!