Quân Sư: Ma Thần Lữ Bố

Quý thành chủ kính mến!

Bổn trang xin được giới thiệu bài viết tiếp theo tham gia sự kiện Quân Sư Ngọa Long! Mời các thành chủ cùng tham khảo!

Ma Thần Lữ Bố

Phong Vân của Tam Quốc đã qua đi nhưng không ai là không biết về các nhân vật một thời của những năm tháng hào hùng ấy. Những vị tướng tài ba, các vị quân sư, mưu sĩ kì tài hiển hách. Trong các vị tướng tài ba như Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân...; Chu Du, Tôn Sách, Cam Ninh...; Quách Gia, Tào tháo, Tôn Sách... những nhân vật này đã tạo một thế cục chi 3 lúc bấy giờ là Thục - Ngụy - Ngô.

Tuy nhiên trong số đó không ai lại không biết một nhân vật truyền kỳ được xem là Chiến Thần lúc bấy giờ và không ai khác đó chính là Chiến Thần Lữ Bố.

Sau đây mình xin giới thiệu với các bạn dũng tướng Lữ Bố - Ma Thần của Ngọa Long.

Lữ Bố với các chỉ số ban đầu: 94 - 100 - 54.

Chỉ số chuyển sinh: 2,7 - 2,9 - 1,6.

Với chỉ số võ lực 100 vào đẳng cấp 1 và chưa chuyển sinh thì Lữ Bố là võ tướng có chỉ số cao nhất trong Ngọa Long vào thời điểm này.

Và với kĩ năng Vô Song: Gây sát thương cho toàn bộ quân ta và địch. Với kĩ năng này thì sự hạn chế khá lớn trong việc sử dụng võ tướng này trong việc áp dụng vào đội hình.

Tuy nhiên sau khi giác ngộ:

Với 2.700 bánh bao - 1.800 thịt - 216 rượu các thành chủ sẽ sở hữu võ tướng Lữ Bố xanh với chỉ số 96 - 103 - 65 và chuyển sinh 2,7 - 3,2 - 1,9.

Giá chỉ số giác ngộ tướng xanh vô cùng cao như thế nào đặc biệt là chỉ số võ lực là 103 và chỉ số chuyển sinh là 3,2 thì Lữ Bố là võ tướng có chỉ số cao nhất.

Và chỉ số trí của Lữ Bố được cải thiện 1 cách đáng kể lên 20 điểm (45 lên 65) đã cải thiên được phần nào câu nói mà mọi người vẫn thường nói về Lữ Bố là hữu dụng vô mưu.

Đặc biệt sau khi giác ngộ võ tướng Lữ Bố sở hữu một kĩ năng độc nhất vô nhị: Ma Thần - Gây sát thương lớn cho toàn bộ quân địch, đồng thời hồi phục 50 sĩ khí cho bản thân, gây ra bạo kích trong hai lượt kế.

Có thể nói với kỹ năng Ma Thần của mình Lữ Bố đã đáp ứng được cho những tín đồ đang sử dụng những kỹ năng AOE như: Gia Các Lượng, Chu Du, Tông Sách, Tử Hoàng... Làm cho đội hình của mình càng ngày càng thiện chiến hơn.

Tuy nhiên muốn sở hữu được võ tướng này các bạn cần phải có một sự cố gắng không mệt mỏi. Bước sang map Thế Lực Lữ Bố: Mãnh Tướng Vô Song.

Tiêu diệt võ tướng Lữ Bố.

Chiến báo.

Và tiến hành hội đàm để sở hữu võ tướng này.

Tác giả bài viết:

Thành chủ: JsooKyo.

Quốc gia: Thục.

Máy chủ: Thổ Long.

Ngoài ra đã có rất nhiều thành chủ nhận được phần thưởng khi tham gia viết bài cho Ngọa Long. Các thành chủ nếu có kinh nghiệm hay, hãy chia sẻ với cộng đồng Ngọa Long để có thể nhận được những code thưởng hậu hĩnh!

Bổn trang kính báo!