Quân Sư: Khái Quát Binh Chủng Cấp 4

Quý thành chủ kính mến!

Bổn trang xin được giới thiệu bài viết tiếp theo tham gia sự kiện Quân Sư Ngọa Long! Mời các thành chủ cùng tham khảo!

Khái Quát Binh Chủng Cấp 4

Hiện nay binh chủng cấp 4 đã quá bình thường với nhiều thành chủ, nhưng đối với các bạn mới thì đó vẫn có 1số khó khăn trong việc lựa chọn. Nay mình viết bài này để cho những bạn mới nâng cấp lên lính cấp 4 có thêm kinh nghiệm trong việc lựa chọn khi đi phó bản cũng như PK.

Ưu điểm: Tất cả phòng thủ đều cao, damage tốt, tỷ lệ bạo kích và phản kích rất cao.

Nhược điểm: Mưu phòng ko cao lắm.

Khuyến khích dùng: Là binh chủng bộ binh toàn diện, hữu dụng trong hầu hết các trường hợp.

Ưu điểm: pháp phòng cực cao (cao nhất trong bộ binh), damage thường tốt.

Nhược điểm: Mưu phòng cực yếu (yếu nhất trong bộ binh), pháp công không được mạnh.

Khuyến khích dùng: Dùng khi đối mặt với các kỹ năng pháp công mạnh như: Đơn kị, Tật xung, Hổ xung… Không được dùng khi đối phương có kỹ năng pháp công mạnh như: Độc chú, Sơn băng…

Ưu điểm: damage tay và pháp công tốt, sở trường bạo kích.

Nhược điểm: Phòng thủ nhìn chung thấp.

Khuyến khích dùng: Ít ai dùng tới, có thể dùng tạm cho hổ khiếu khi chưa trùng tu ra binh chủng thích hợp.

Ưu điểm: Mưu công và mưu phòng đều tốt, có xác xuất khiến mục tiêu không thể tích lũy sĩ khí.

Nhược điểm: Các chỉ số còn lại không cao.

Khuyến khích dùng: Một số trường hợp dùng cho tướng có kỹ năng Nộ sát. Đặc biệt khi đứng trước Diệm Sách hay Dẫn Lôi Thuật Sĩ rất có lợi.

Ưu điểm: Damage tay cực cao (cao nhất trong bộ binh), sở trường phản kích, tất cả phòng thủ đều cao.

Nhược điểm: pháp công yếu.

Khuyến khích dùng: Thường dùng cho tướng có kĩ năng hiệu lệnh. Một số ít cho nộ sát khi chưa trùng tu ra con thích hợp.

Ưu điểm: Phòng thủ thường cực cao (cao nhất trong tất cả binh chủng), tấn công tăng 50 sĩ khí.

Nhược điểm: Tất cả các chỉ số còn lại đều thấp.

Khuyến khích dùng: Dùng khắc chế đội hình siêu xe hay chịu damage thường cho đội. Không dùng khi đối diện có Diệm Sách hay Dẫn Lôi Thuật Sĩ.

Ưu điểm: Mưu phòng cao nhất trong bộ binh, có xác xuất tăng phòng thủ cho đồng đội.

Nhược điểm: pháp công và damage tay thấp.

Khuyến khích dùng: Để đối diện Diệm Sách hay Dẫn Lôi Thuật Sĩ. Dùng để chịu damage mưu: Kịch độc, Sơn băng, Từ Điện….

Hay dùng cho tướng kỹ năng Hiệu lệnh hay Ngự giáp.

Ưu điểm: Tấn công 2 lần. Pháp công cao nhất trong bộ binh, bạo kích và phản kích xuất sắc.

Nhược điểm: Tất cả các chỉ số còn lại đều quá thấp.

Khuyến khích dùng: Gần như không ai xài đến.

Ưu điểm: Mưu công và mưu phòng rất cao (cao nhất trong thương binh).

Nhược điểm: 2 phòng thủ còn lại không cao.

Khuyến khích dùng: Dùng cho kỹ năng Trị liệu. Rất tốt để thay thế khi chưa trùng tu ra Diệm Sách.

Ưu điểm: Thủ thường và pháp phòng cực cao (cao nhất trong thương binh), giỏi phản kích.

Nhược điểm: Tất cả damage yếu.

Khuyến khích dùng: Dùng khi đánh siêu xe, chịu Phá Quân, Đơn kị, Cuồng Bạo… Thường dùng cho tướng Hiệu lệnh hay Ngự giáp.

Ưu điểm: Tất cả phòng thủ đều cao, damage tốt. Bạo kích và phản kích xuất sắc.

Nhược điểm: Mưu phòng ko cao lắm.

Khuyến khích dùng: Mọi người đều thích, hữu dụng cả phó bản và PK. Dùng làm damage chính pháp công cho đội như Từ Hoảng, Triệu Vân, Mã Siêu, Chu Thái…

Ưu điểm: Pháp công và pháp phòng cao.

Nhược điểm: Các phòng thủ khác thấp.

Khuyến khích dùng: Dùng làm damage chính pháp công cho đội với độ ưu tiên thấp hơn so với Lục Mâu và Hoàng Đình.

Ưu điểm: Damage tay và pháp công đều cao (cao nhất trong thương binh).

Nhược điểm: Tất cả phòng thủ đều không cao.

Khuyền khích dùng: Dùng làm damage chính pháp công cho đội. Hữu dụng với đội hình 4 trống.

Ưu điểm: Damage tay cực cao (cao nhất trong thương binh).

Nhược điểm: Không có gì mạnh ngoài damage tay.

Khuyền khích dùng: Chả ai thèm dùng.

Ưu điểm: Damage tay được. Thủ thường và pháp phòng tốt. Có xác suất khiến đối phương hỗn loạn.

Nhược điểm: Cũng chả có gì đặc sắc.

Khuyến khích dùng: Một số rất ít trường hợp dùng tạm cho kỹ năng hiệu lệnh hay phó bản khi chưa trùng tu ra con thích hợp

Ưu điểm: Thủ thường và damage tay tốt. Phản kích vô cùng xuất sắc (phản kích số 1 trong các loại binh chủng).

Nhược điểm: Pháp công và mưu phòng kém.

Khuyến khích dùng: Hay dùng đồi diện xe. Thường xài cho tướng hiệu lệnh.

Ưu điểm: Damage tốt. Tấn công ko tăng sĩ khí đối phương.

Nhược điểm: Phòng thủ không cao lắm.

Khuyến khích dùng: Hay dùng cho PK hơn là đi phó bản.

Ưu điểm: Pháp công cực cao (cao nhất trong kị binh).

Nhược điểm: Tất cả phòng thủ thấp.

Khuyến khích dùng: Thường dùng cho đội hình 4 trống khi PK, ít dùng khi phó bản.

Ưu điểm: Tất cả chỉ số đồng đều.

Nhược điểm: Không có chỉ số vượt trội. Không thề dứt điểm nhanh đối phương.

Khuyến khích dùng: Rất thường dùng khi đi phó bản. Tốt khi đối diện Diệm Sách hay Dẫn Lôi Thuật Sĩ.

Ưu điểm: Pháp công tốt, tấn công theo hàng dọc.

Nhược điểm: Phòng thủ nhìn chung không cao.

Khuyến khích dùng: Hay dùng làm damage chính pháp công.

Ưu điểm: Tấn công toàn bộ

Nhược điểm: Tất cả chỉ số đều yếu.

Khuyến khích dùng: Không nên xài.

Ưu điểm: Mưu phòng và pháp phòng cực cao (cao nhất trong kị binh). Có xác suất khiến đối phương hỗn loạn.

Nhược điểm: Damage yếu, thủ thường dở.

Khuyến khích dùng:  Tanker khi hứng chịu kỹ năng. Dùng để đi những phó bản khó.

Ưu điểm: Damage và phòng thủ tốt.

Nhược điểm: Mưu phòng ko cao lắm.

Khuyến khích dùng: Hữu dụng trong hầu hết các trường hợp.

Ưu điểm: Thủ thường và pháp phòng cực cao.

Nhược điểm: Bị khắc chế bởi mưu công (mưu phòng yếu hơn cả trống).

Khuyến khích dùng: Làm tanker khi đồi diện siêu xe, chịu pháp công. Không bao giờ dùng khi có kỹ năng mưu công: Sơn Băng, Độc chú… Hay dùng cho các phó bản khó.

Ưu điểm:  Dame tay và pháp công cao.

Nhược điểm: Phòng thủ yếu.

Khuyến khích dùng: Dùng làm damage chính pháp công, đặc biệt là Hổ khiếu. Lên cao không ai dùng.

Ưu điểm: Damage tay cao, tấn công theo hàng ngang.

Nhược điểm:  Phòng thủ kém.

Khuyến khích dùng: Dùng cho đội hình siêu xe. Hay dùng cho Tào Tháo.

Ưu điểm: Damage tay cao, tấn công theo hàng dọc.

Nhược điểm:  Phòng thủ kém.

Khuyến khích dùng: Dùng cho đội hình siêu xe. Hay dùng cho Tào Tháo.

Ưu điểm: Damage tay và thủ thường cao. Tấn công không tăng sĩ khí.

Nhược điểm:  Mưu phòng thấp.

Khuyến khích dùng: Thường dùng cho kỹ năng Hiệu lệnh (Tào tháo…).

Ưu điểm: Dameage tay và mưu phòng cực cao (cao nhất trong cung binh). Tấn công hậu phương và có cơ hội làm đôi phương hỗn loạn.

Nhược điểm: 2 phòng thủ kia yếu.

Khuyến khích dùng: Dùng chung với đội hình siêu xe. Hay dùng cho Tào tháo. Vượt 1 số phó bản khó (như NBD).

Ưu điểm: Damage tay tốt, tấn công tăng 50 sĩ khí.

Nhược điểm:  Các chỉ số không cao.

Khuyến khích dùng: Rất hay dùng khi PK về sau (Tào Tháo…) để hiệu lệnh ngay lượt 2.

Ưu điểm: Damage tốt.

Nhược điểm:  Phòng thủ nhìn chung thấp.

Khuyến khích dùng: Dùng thay thế khi chưa trùng tu ra Diệm Sách.

Ưu điểm: Damage tay khủng (mạnh nhất trong tất cả binh chủng).

Nhược điểm:  Phòng thủ cực yếu.

Khuyến khích dùng: Không ai xài cả.

Ưu điểm:  Mưu công và mưu phòng cao. Tấn công theo hàng dọc.

Nhược điểm:  2 phòng thủ kia không cao.

Khuyến khích dùng: Dùng thay thế khi chưa trùng tu ra Diệm Sách.

Ưu điểm: Tấn công toàn bộ.

Nhược điểm: Chỉ số không được cao.

Khuyến khích dùng: Dùng thay thế khi chưa trùng tu ra Diệm Sách.

Ưu điểm: Mưu công cao. Tấn công kèm mưu công, biết bạo kích.

Nhược điểm:  Thủ thường và pháp phòng yếu.

Khuyến khích dùng: Hầu hết tất cả đều dùng cho Hoa Đà. Dùng làm mưu công chính cho đội như: Chu Du, Gia Cát Lượng…

Ưu điểm: Tăng 25 sĩ khí cho tất cả đồng đội (kể cả bản thân).

Nhược điểm:  Tất cả các chỉ số phòng thủ đều yếu.

Khuyến khích dùng: Ngoài đội hình siêu xe ra đều xài phối hợp tốt cả.

Ưu điểm: Mưu công cực cao (cao nhất trong tất cả binh chủng). Tấn công kèm mưu công.

Nhược điểm:  Tất cả phòng thủ yếu.

Khuyến khích dùng: Một số thành chủ dùng làm damage mưu chính cho đội (Diệm sách vẫn là ưu tiên hàng đấu). Vì thủ yếu nên ko ai xài đi phó bản.

Ưu điểm: Mưu công và mưu phòng tốt. Tấn công hàng ngang.

Nhược điểm:  2 phòng thủ kia không cao.

Khuyến khích dùng: Dùng thay thế khi chưa trùng tu ra Diệm Sách.

Ưu điểm: Tấn công làm giảm 45 sĩ khí.

Nhược điểm:  Chỉ số thấp. Khó phối hợp với đội.

Khuyến khích dùng: Lúc đầu chơi cho vui, lúc sau ai mà xài.

Ưu điểm: có cơ hội làm đối phương hỗn loạn.

Nhược điểm: Chỉ số thấp.

Khuyến khích dùng: Dùng thay thế khi chưa trùng tu ra Diệm Sách.

Chú ý: Damage 2 của Diệm Sách hay Dẫn Lôi Thuật Sĩ là damage mưu công, tức là lực công nhờ vào sách, thủ nhờ khiên (một số bạn vẫn chưa biết).

Tỷ lệ khiến đối phương hỗn loạn và không thể tích lũy sĩ khí khi đánh tay phụ thuộc vào giáp của đối phương (giáp càng yếu tỉ lệ hỗn loạn càng cao). Khi chơi kỹ năng như Sơn Băng phụ thuộc vào khiên (khiên càng yếu tỉ lệ hỗn loạn càng cao), và tương tự tính phi phong với kỹ năng pháp công.

Tác giả bài viết:

  • Thành chủ: kambei.
  • Quốc gia: Ngụy.
  • Máy chủ: Ngân Long.

Đã có các thành chủ nhận được phần thưởng khi tham gia viết bài cho Ngọa Long. Các thành chủ khác nếu có kinh nghiệm hay, hãy chia sẻ với cộng đồng Ngọa Long để có thể nhận được những code thưởng hậu hĩnh!

Bổn trang kính báo!