Quân Sư: Hướng dẫn Hội Đàm toàn tập

Quý thành chủ kính mến!

Bổn trang xin được giới thiệu bài viết tiếp theo tham gia sự kiện Quân Sư Ngọa Long! Mời các thành chủ cùng tham khảo!

Hướng dẫn hội đàm toàn tập

Hội Đàm là một tính năng rất hấp dẫn của Ngọa Long. Thông qua Hội Đàm, quý thành chủ sẽ nhận được bạc, vàng, lòng dân, Chiến Công, Uy Danh, bảo vật và đặc biệt nhất là chiêu mộ được những võ tướng mới!

Khi lên cấp 11, trong giao diện Chiêu mộ, thành chủ có thể tiến hành Hội Đàm.

Võ tướng có thể chiêu nạp thông qua Hội Đàm

Một ngày sẽ có 6 lần Hội Đàm miễn phí, thời điểm tạo mới vào lúc 4:00 sáng mỗi ngày. Thành chủ có thể ấn vào "Khác" để thay đổi nhân vật Hội Đàm, mỗi lần sẽ mất 10 vàng. Hết 6 lần Hội Đàm miễn phí, thành chủ có thể tiếp tục Hội Đàm, lần đầu mất 5 vàng, những lần sau sẽ tăng lên 5 vàng.

Lần đầu mất 5 vàng, lần 2 mất 10 vàng, lần 3 mất 15 vàng

Cấp thành chính càng cao, phần thưởng Uy Danh, Chiến Công, bạc từ Hội Đàm càng lớn.

Những đội quân có màu vàng trên phó bản (đội tinh) đã bị tiêu diệt từ các phó bản, chính là võ tướng sẽ chiêu mộ được từ Hội Đàm. Nếu chưa bị tiêu diệt thì vĩnh viễn không thể chiêu mộ được. Nếu thành chủ muốn sở hữu các tướng có kỹ năng khủng, nên tiến hành Hội Đàm ngay khi đội tinh bị tiêu diệt xong để thu hẹp sác xuất Hội Đàm.

VD: Phó bản có 3 đội tinh lần lượt theo thứ tự là Trương Yên, Trương Bảo, Trương Giác. Thành chủ muốn chiêu mộ Trương Giác, bắt buộc phải tiêu diệt Trương Yên trước, sau đó tới Trương Bảo. Nếu ta bắt đầu Hội Đàm, xác suất nhận được Trương Bảo là =<50%, nếu tiếp tục tiêu diệt Trương Giác rồi mới Hội Đàm thì sác xuất sẽ là =<33, 33%. Khi tiêu diệt Trương Bảo sẽ có xác suất chiêu mộ tướng Trương Bảo từ Hội Đàm.

Nếu may mắn, từ Hội Đàm thành chủ sẽ chiêu mộ được những võ tướng có kỹ năngvô cùng khủng khiếp. VD: Với những máy chủ mới mở, nếu chiêu mộ được những võ tướng có chỉ số Võ khủng như Hoa Hùng, Nhan Lương, Văn Sú… thành chủ có thể dễ dàng leo top Lôi Đài.

Những võ tướng có chỉ số võ cao sẽ đem lại lợi thế khi tham gia Lôi Đài

Chiến báo

Võ tướng hội đàm là niềm khao khát của các thành chủ bởi những lý do sau:

  • Sở hữu võ tướng hội đàm là nhờ may mắn.
  • Phí giác ngộ võ tướng Hội Đàm luôn thấp hơn các tướng có cùng kỹ năngchiêu mộ từ tháp hoặc uy danh.
  • Phí giác ngộ của Điền Phong (tướng hội đàm) so với Từ Thứ (tướng Uy Danh)

  • Tướng Hội Đàm có các loại binh chủng phù hợp với kỹ năng.
  • Các tướng cuối có kỹ năng khủng phải vất vả cày cuốc mới có được, trong khi các tướng hội đàm có cùng kỹ năng lại có thể sở hữu dễ dàng thông qua Hội Đàm. (Chiến báo: Kỹ năng Hắc Động của Điền Phong sau khi giác ngộ giúp cho việc vượt map trở nên dễ dàng).
  • Phiên bản mới với chức năng giác ngộ đã làm tăng thêm sự "khủng khiếp" của các tướng Hội Đàm bởi kỹ năng "độc" sau khi được giác ngộ. (Chiến báo: Hotboy Lưu Chương sau khi được giác ngộ sẽ nhận được kỹ năng Vô Ngại).
  • Sau khi thi triển toàn quân tăng 25 sĩ khí và rơi vào trạng thái miễn dịch trong 2 lượt) Một số chiến báo tướng Hội Đàm:

Hội Đàm - Tính năng đầy bí ẩn và cũng đầy hấp dẫn của Ngọa Long. Là hướng đi mới trong cuộc hành trình chinh phục thế giới Ngọa Long.

Tác giả bài viết:

Thành chủ: S0nchubj.

Quốc gia: Ngụy.

Máy chủ: Phụng Long.

Ngoài ra đã có rất nhiều thành chủ nhận được phần thưởng khi tham gia viết bài cho Ngọa Long. Các thành chủ nếu có kinh nghiệm hay, hãy chia sẻ với cộng đồng Ngọa Long để có thể nhận được những code thưởng hậu hĩnh!

Bổn trang kính báo!