Quân Sư: Gia Cát Lượng (xanh): Hàng Phục Thần Long

Quý thành chủ kính mến!

Bổn trang xin được giới thiệu bài viết tiếp theo tham gia sự kiện Quân Sư Ngọa Long! Mời các thành chủ cùng tham khảo!

Gia Cát Lượng (xanh): Hàng Phục Thần Long

Gia Cát Lượng (tự Khổng Minh) là một nhà quân sự tài ba lỗi lạc nhất thời Tam Quốc, tướng Gia Cát Lượng trong Ngọa Long (có thể chiêu mộ sau khi qua tầng 83, cần 120.000 hồn tướng) cũng là một tướng mưu mạnh nhất nước Thục khi lên tướng xanh với kỹ năng Phục Long: Tấn công toàn diện, tăng 25 điểm sĩ khí quân đồng minh, giảm 10 sĩ khí địch.

 • Trận thường dùng: cơ hành trận 4 trống, Gia Cát Lượng ra kỹ năng cuối cùng. Có thể dung một số trận khác như nhạn hành, hạc dực, đánh cặp Gia Cát Lượng với tướng chiến pháp như Quan Vũ, Triệu Vân, Tỏa Nô...
 • Binh chủng thường dùng: Gia Cát Lượng tử điện sĩ hoặc diệm sách sĩ, 4 trống có một số kỹ năng như hiệu lệnh (thiên mệnh thì càng tốt), lôi cổ, ngự giáp, trị liệu, huyết chế...
 • Ưu điểm của trận 4 trống: Gia Cát Lượng ra kỹ năng khiến tướng địch không thể ra kỹ năng trong lượt đánh đầu tiên, nên tỉ lệ Gia Cát Lượng ra được 2 lần kỹ năng là rất cao (gần như 100%), mà sau 2 lần kỹ năng của Gia Cát Lượng xanh thì địch còn rất ít lính, trận 4 trống nếu đánh trước thì Gia Cát Lượng khả năng thắng rất cao.
 • Chiến báo.
 • Nhược điểm:
  • Nếu có 1 trống chết trước khiến Gia Cát Lượng không ra được kỹ năng thì khả năng thua cực cao (thường chết trống thứ 3). Nếu đánh sau thì trận 4 trống rất bất lợi vì nếu địch có vũ khí mạnh trống sẽ rất dễ chết, Gia Cát Lượng không ra được kỹ năng, nên dẽ bị thua.
  • Các trận đánh kết hợp Gia Cát Lượng với tướng chiến pháp có thể đánh lâu dài, nhưng có nhược điểm là lượt thứ 2 tướng mới ra được kỹ năng, nếu gặp trận 4 trống với tướng mạnh như Chu Du, Gia Cát Lượng, Tôn Sách... thì rất dễ thua.

Trên đây là một số ý kiến của mình về tướng Gia Cát Lượng, rất mong mọi người đăng nhiều bài về các tướng trong Ngọa Long để các thành chủ tham khảo và lựa chọn tướng mình thích.

Tác giả bài viết:

 • Thành chủ: Anh Hung22091988.
 • Quốc gia: Thục.
 • Máy chủ: Bá Long.

Ngoài ra đã có rất nhiều thành chủ nhận được phần thưởng khi tham gia viết bài cho Ngọa Long. Các thành chủ nếu có kinh nghiệm hay, hãy chia sẻ với cộng đồng Ngọa Long để có thể nhận được những code thưởng hậu hĩnh!

Bổn trang kính báo!