Quân Sư: Đúc và Khắc văn

Quý thành chủ kính mến!

Bổn trang xin được giới thiệu bài viết tiếp theo tham gia sự kiện Quân Sư Ngọa Long! Mời các thành chủ cùng tham khảo!

Đúc và Khắc văn

Đúc

Tăng binh lực và thuộc tính của trang bị, đồng thời tiến hành khắc văn.

Nhấp vào nút Đúc phía bên phải trang bị để tiến hành đúc.

Mỗi trang bị có yêu cầu về nguyên liệu đúc khác nhau:

- Trang bị tím: Ứng Long Châu.

- Trang bị cam: Chúc Âm Châu, Khai Dương Thạch, Thiên Xu Thạch,...

Đặc biệt với trang bị tím sau 2 lần đúc sẽ tạo thành trang bị cam cấp 120 ngang với việc đúc trang bị cam lên 120. Điều này sẽ giải quyết phần nào khó khăn trong việc kiếm trang bị cam.

Farm nguyên liệu:

Phần này đã có ghi trên trang chủ nhưng chưa rõ tôi xin nói rõ thêm.

Ở các phó bản từ Hang Man Di trở đi các bạn đánh NPC gần cuối phó bản (các NPC trước đây không có trang bị sau cập nhật sẽ có nguyên liệu đúc).

Khắc văn

Sau khi Đúc trang bị các bạn sẽ tiến hành Khắc Văn, nhưng trước hết phải đi lấy nguyên liệu cho Khắc Văn.

Nguyên liệu: Có 3 loại khắc văn:

- Công văn: Tăng tất cả tấn công.

- Phòng văn: Tăng tất cả phòng thủ.

- Binh văn: Tăng binh lực.

Trong Thương Xã các bạn nhấp vào Thương Khách.

Mỗi ngày chúng ta được 12 lần phái, mỗi ngày được cưỡng chế thêm 32 lần.

Thương Nhân:

- Giang Hoài: có xác xuất nhận 2 khắc văn.

- Kinh Châu: có xác xuất nhận 3 khắc văn.

- Tây Lương: có xác xuất nhận khắc văn cấp 2.

- Bắc Bình: có xác xuất nhận khắc văn cấp 3.

Các bạn có thể tạo mới thương nhân (mỗi ngày được miễn phí 1 lần và tốn vàng ở những lần sau).

Sau khi có được nguyên liệu các bạn vào kho khắc văn.

Cách ghép Khắc Văn: Kéo ấn đến 1 Khắc Văn cùng loại, sẽ tạo thành ấn văn cấp cao hơn hoặc nhấn vào ghép hết để tạo ra những khắc văn cấp cao nhất.

Khắc:

Có 3 ô trống: (từ trái qua)

Ô 1: giành cho công văn.

Ô 2: giành cho phòng văn.

Ô 3: giành cho binh văn.

Chú ý:

- Không thể khắc 3 khắc văn giống nhau mỗi ô đã quy định một loại khắc văn duy nhất.

- Có thể tháo khắc văn đã khắc vào trang bị.

Tác giả bài viết:

Thành chủ: Nick Nguyễn.

Quốc gia: Ngô.

Máy chủ: Mãnh Long.

Thành chủ Nick Nguyễn đã có khá nhiều bài viết cho sự kiện Quân Sư. Bổn trang rất khuyến khích nhiệt tình này và mong các thành chủ khác cũng đóng góp hết mình như thế!

Ngoài ra đã có rất nhiều thành chủ nhận được phần thưởng khi tham gia viết bài cho Ngọa Long. Các thành chủ nếu có kinh nghiệm hay, hãy chia sẻ với cộng đồng Ngọa Long để có thể nhận được những code thưởng hậu hĩnh!

Bổn trang kính báo!