Quân Sư: Con đường ngắn nhất đạt cấp 155

Quý thành chủ kính mến!

Bổn trang xin được giới thiệu bài viết tiếp theo tham gia sự kiện Quân Sư Ngọa Long! Mời các thành chủ cùng tham khảo!

Giác ngộ Quách Gia

So với 3 nước, Ngô, Thục, Ngụy, có lẽ Quách Gia khá thiệt thòi so với Tôn Sách (Ngô) và Gia Cát Lượng (Thục) vì không phải kỹ năng AOE, và không hồi phục 25 sĩ khí cho toàn quân.

Đối với những thành chủ không đầu tư hoạc đầu tư ít, với 8 lần đập lu mỗi ngày và hoạt động chống hải tặc thì khi đạt cấp 150, ngoài giác ngộ Tào Thực, thành chủ sẽ có đủ lượng bánh đủ để giác ngộ thêm 1 tướng chính (Tào Tháo, Từ Hoảng, Trương Liêu, Quách Gia...)

  • Tại sao lại giác ngộ Quách Gia

Sau khi vượt Càn Khôn - Thạch Trận mà thành chủ có thể vượt tương đối dễ dàng với những tướng kỹ năng chiến pháp trắng (chưa giác ngộ), để đạt được đăng cấp 155, thành chủ phải vượt thêm 2 phó bản là Mộc Thú Trận và Lự Bố - Bạch Môn Phi Tướng, đây cũng là lúc phải khai thác triệt để khả năng gây hỗn loạn của Quách Gia. Nếu không, tất cả nhận được là F.

- Mộc Thú Trận:

Chiến báo 1.

Chiến báo 2.

- Bạch Môn:

Chiến báo 3.

Chiến báo 4.

Sẽ ra sao nếu Quách Gia không gây hỗn loạn được trong 1 lượt?

  • Giác Ngộ

Kỹ năng Xích Lôi chỉ tăng 1 phần sát thương và khả năng hỗn loạn trên 1 đối tượng như vậy Quách Gia sẽ gần như là một Cũng Chí với sát thương và chỉ số cực cao Xích Lôi: gây hỗn loạn gần như 100%.

Chiến báo.

kết hợp với Trương Liêu sẽ chiến đấu càng hiệu quả.

  • Kết Luận

Trước đây các thành chủ Ngụy thường ưu tiên giác ngộ Tào Tháo, Từ Hoảng mà bỏ quên Quách Gia vì nghĩ kỹ năng khi giác ngộ không khác biệt nhìu, nhưng thật sự đó là con đường ngắn nhất để Ngụy đạt 155 mà không phải đốt lệnh, thích hợp cho những thành chủ ít đầu tư và muốn chinh phục những phó bản khó của Ngọa Long.

Tác giả bài viết:

  • Thành chủ: lJinnil.
  • Quốc gia: Ngô.
  • Máy chủ: Trường Long.

Ngoài ra đã có rất nhiều thành chủ nhận được phần thưởng khi tham gia viết bài cho Ngọa Long. Các thành chủ nếu có kinh nghiệm hay, hãy chia sẻ với cộng đồng Ngọa Long để có thể nhận được những code thưởng hậu hĩnh!

Bổn trang kính báo!