Quân Sư: Cách săn ngọc cam và đúc đồ lên cấp 2

Quý thành chủ kính mến!

Bổn trang xin được giới thiệu bài viết tiếp theo tham gia sự kiện Quân Sư Ngọa Long! Mời các thành chủ cùng tham khảo!

Cách săn ngọc cam và đúc đồ lên cấp 2

Bước 1: Tìm nguyên liệu

Trước khi đúc đồ, các bạn phải kiếm đủ các nguyên liệu cần thiết như:

+ Đồ cần up lên cấp 2 (bắt buộc phải là đồ tím trở lên).

+ Tranh Long Ngọc (với đồ cam) và Tử Long Ngọc (với đồ tím).

+ Các loại ngọc cần thiết.

Ứng Long Châu: Dùng để đúc đồ tím lên cấp 2, dùng cho mọi đồ tím. (Chỉ có 1 loại ngọc nên dễ kiếm).

Chúc Âm Châu: Dùng để đúc đồ cam lên cấp 2, dùng cho mọi đồ cam (Nên loại ngọc này sẽ rất Hot).

Diệu Quang Thạch: Dùng để đúc ấn.

Khai Dương Thạch: Dùng để đúc khiên.

Ngọc Hành Thạch: Dùng để đúc phi phong.

Thiên Cơ Thạch: Dùng để đúc ngựa.

Thiên Quyền Thạch: Dùng để đúc sách.

Thiên Toàn Thạch: Dùng để đúc áo.

Thiên Xu Thạch: Dùng để đúc vũ khí.

Bước 2: Đúc đồ

- Ở giao diện Cường hóa, các bạn có thể nhấp vào biểu tượng đúc đồ:

- Giao diện đúc có 3 vị trí tương ứng: đặt đồ, đặt ngọc, đặt ngọc.

- Chú ý:

+ Đồ càng cao càng tốn ít Tranh Long Ngọc Và Tử Long Ngọc.

+ Đồ tím: Cần 2 Ứng Long Ngọc.

+ Đồ cam: Cần 1 Chúc Âm Châu và 1 Ngọc Tương Ứng.

VD: Phi Phong cần Chúc Âm Châu và Ngọc Hành Thạch.

Sau đó nhấn Tăng cấp là đã đúc được đồ cấp 2. Chúc các bạn thành công!

Tác giả bài viết:

Thành chủ: FateMagician.

Quốc gia: Ngô.

Máy chủ: Kim Long.

Ngoài ra đã có rất nhiều thành chủ nhận được phần thưởng khi tham gia viết bài cho Ngọa Long. Các thành chủ nếu có kinh nghiệm hay, hãy chia sẻ với cộng đồng Ngọa Long để có thể nhận được những code thưởng hậu hĩnh!

Bổn trang kính báo!