Quân Sư: Cách phá trận 4 trống trong Ngọa Long

Quý thành chủ kính mến!

Bổn trang xin được giới thiệu bài viết tiếp theo tham gia sự kiện Quân Sư Ngọa Long! Mời các thành chủ cùng tham khảo!

Cách phá trận 4 trống trong Ngọa Long

Sau khi giác ngộ tướng xanh, các tướng dame AOE mạnh của Thục, Ngô như Gia Cát Lượng, Chu Du... hay tướng hội đàm như Tử Thụ, Lữ Bố... cùng với trận 4 trống đã trở thành nỗi kinh hoàng cho các thành chủ khác, không còn bị giới hạn đầu game hay giữa game, dame lớn cùng các hiệu ứng kèm theo như giảm sĩ khí, thiêu đốt... đã đưa trận pháp 4 trống này một trở nên phố biến và mạnh mẽ. Sau đây là 1 số trận pháp giúp thành chủ phá bỏ niềm sợ hãi đó.

Mưu Thần Ngư Lân

Áp dụng cho trân 4 trống 1 dame mưu. Lợi dụng điểm yếu của trận 4 trống là phòng thủ thường và mưu yếu, ta có thể sử dụng ngư lân trận kết hợp với các Mưu Thần để phá trân này.

  • Ưu điểm:

- Không cần cường hóa vũ khí quá cao, tiết kiệm được ngân sách.

- Tỷ lệ phá được trận rất là cao.

- Sử dụng các tướng thường dùng nên chỉ cần chính sửa tý là xong.

  • Nhược điểm: Nếu dame yếu và thủ yếu thì vẫn bị thua.
  • Trận pháp:

- Sử dụng các tướng thường dùng như Gia Cát Lượng, Chu Du, Quách Gia...

- Các trống sử dụng thường là các trống cơ bản như Khương Duy, Thẩm phối, Tôn Quyền, Lưu Bị, Hoa Hâm... 1 số trống có kỹ năng đặc biệt như Trần Đam, Điêu Thuyền...

- Đặt tướng dame chính và hoa đà ở giữa, vị trí 1 và 3 nên cả tướng dame chính lẫn HĐ đều sẽ ra kỹ năng trước con trống thứ 3 đối phương xuất kỹ năng. Khiến đối phương hụt sĩ khí không ra được kỹ năng.

Ảnh Vệ Anh Hùng

Áp dụng cho trận 4 trống 1 dame chiến pháp. Lợi dụng của trận 4 trống 1 dame chiến pháp là dame chính là sử dụng phong thỉ, luôn nằm cuối cùng, 1 hàng với trân tăng tấn công thường Ngư Lân Trận, nên ta có thể dùng các Ảnh vệ để tiêu diệt các dame chính trước khi tướng kịp ra kỹ năng.

  • Ưu điểm:

- Ảnh vệ công mạnh và móc lốp từ phía sau khiến dame chính chết sớm .

- Có cơ hội khiến đối phương choáng nên dame yếu có thở nhờ may mắn mà thắng.

  • Nhược điểm:

- Cường hóa vũ khí phải max, tốn rất nhiều bạc.

- Tướng nên có kỹ năng là Thường, không nên là chiến pháp hay là kế sách vì trận này toàn dùng dame thường (Tướng khó kiếm).

  • Trận pháp:

- Ảnh vệ nên là Trương Tú, Hoàng Loạn, Công Tôn Toán vì sử dụng kỹ năng thường, hạn chế dùng các tướng có kỹ năng chiến pháp như Hoàng Trung...

- Các Trống nên có các kỹ năng hỗ trợ như Hiệu Lệnh, Ngự Giáp, Thủ Hộ, Tán Ca...

- Kết hợp thêm Hoa Đà.

- Đặt 2 Ảnh vệ theo hàng dọc đánh móc khiến trúng ngay tướng dame chính của đối phương, khiến dame chính đối phương chết trước khi ra kỹ năng.

Độc Trị Độc

Người xưa có câu, độc trị độc, binh pháp cũng vậy, dùng chính trận pháp đó để khắc lại chính trận pháp đó là điều đơn giản.

  • Ưu điểm:

- Chỉ cần cường hóa 1 set đồ cho dame chính là xong, nếu cả 5 set thì càng tốt.

- Xuất kỹ năng ngay lượt đầu và có thể kết thúc ngay đối phương khi địch chưa ra được kỹ năng.

  • Nhược điểm:

- Nếu đồ yếu thì thua.

- Phù hợp hơn với những người có điều kiện lên tướng xanh, như Gia Cát Lượng có hiệu ứng giảm sỹ khí, Chu Du tăng dame tạo nên 1 lời thế rất lớn trong trân này.

  • Trận pháp:

- Tướng dame chính nên là tướng có hiệu ứng giảm sỹ khí, choáng, hay dame phái lớn, để kết thúc đối phương sớm như Gia Cát Lượng xanh, Chu Du xanh, Lữ Bố (xanh), Tử Thụ xanh...

- Các trống nên là trống tăng dame và tăng sỹ khí như: Tiểu Kiều, Giản Ung, Tào Thực, Lưu Bị, Tôn Quyền, Điêu Thuyền...

Tác giả bài viết:

Thành chủ: Hidden Leaf.

Quốc gia: Thục.

Máy chủ: Thủy Long.

Ngoài ra đã có rất nhiều thành chủ nhận được phần thưởng khi tham gia viết bài cho Ngọa Long. Các thành chủ nếu có kinh nghiệm hay, hãy chia sẻ với cộng đồng Ngọa Long để có thể nhận được những code thưởng hậu hĩnh!

Bổn trang kính báo!