Quân Sư: Bàn luận về trận Hổ Khiếu

Quý thành chủ kính mến!

Sau khi phát động, bổn trang lấy làm hân hoan vui mừng khi có rất nhiều thành chủ hưởng ứng và tham gia sự kiện Quân Sư Ngọa Long rất nhiệt tình. Vậy, bổn trang xin được giới thiệu bài viết tiếp theo tham gia sự kiện, mời các thành chủ xem qua.

Bàn luận về trận Hổ Khiếu

Các Tướng Hổ Khiếu:

- Trương Bao (Thục) 270.000 Uy Danh.

- Phan Chương (Ngô) 330.000 Uy Danh.

- Tào Nhân (Ngụy) 390.000 Uy Danh.

Điều kiện để sử dụng tướng Hổ Khiếu: Thành chủ chỉ nên sử dụng tướng Hổ Khiếu khi thành chủ đã có tướng Hiệu Lệnh (Tào Tháo - Lưu Bị - Tôn Quyền) trong đội hình. Đội hình chuẩn khi sử dụng tướng Hổ Khiếu là: Hổ Khiếu - Hiệu Lệnh - Trị Liệu - Cỗ Vũ - Cỗ Vũ.

Tác dụng của tướng kỹ năng Hổ Khiếu: Tướng Hổ Khiếu đi với đội hình nêu trên nhằm mục tiêu đánh thế trận lâu dài (gọi là đánh "nhay" cho dễ hiểu). Yếu tố quan trọng là liên tục lên sĩ khí để rút sĩ khí của đối phương và không cho đối phương lên kỹ năng. Trong bối cảnh đó, tướng Trị Liệu sẽ phát huy tác dụng. Một đội hình Hổ Khiếu chỉ hoạt động hiệu quả khi tướng Trị Liệu có khả năng buff máu tốt. Thành chủ không nên hy vọng rằng Hổ Khiếu 1hit đi sạch đội hình đối phương mà đã chơi Hổ Khiếu thì phải xác định là đánh cù nhay với nhau rồi.

Khi nào nên dùng đội hình Hổ Khiếu: Đội hình Hổ khiếu hiệu quả nhất khi đối phương có dưới 2 trống (có nghĩa là 01 trống hoặc không có trống). Còn khi đối phương có từ 02 trống trở lên, việc rút sĩ khí của đối phương sẽ khó đạt được hiện quả mong muốn, không thể triệt tiêu hoàn toàn sĩ khí của đối phương. Trong pvp, nếu cả 2 đội đều dùng đội hình Hổ Khiếu thì có thể nói đội tấn công trước có xác suất thắng đến 70% (xét cùng đồ đạc và đẳng cấp như nhau).

Tại sao phải dùng Hổ Khiếu: Đội hình Hổ Khiếu đặc biệt hiệu quả khi thành chủ đi Phó bản (đánh với NPC). Nhất là với việc làm thành tựu ở cấp độ S, nếu không sử dụng Hổ Khiếu thì thành chủ rất khó để chiến thắng S được những NPC có độ khó cao.

Cách xây dựng đội hình Hổ Khiếu: Có thể nói xây dựng đội hình Hổ Khiếu khá kinh tế so với các đội hình khác. Thành chủ chỉ cần 1 ngựa max cho Hổ Khiếu; 1 sách max cho Trị Liệu và 03 giáp max cho Hổ Khiếu - Hiệu Lệnh - Trị Liệu. Hai con trống Cỗ Vũ đứng sau hoàn toàn có thể không cần mặc đồ cho nó.

Trận đồ cho Hổ Khiếu: Tùy theo NPC mà thành chủ xếp trận, tuy nhiên, Hổ Khiếu có 02 trận thường được sử dụng nhất là: Phong Thi hoặc Phương Trận. Xin đặc biệt lưu ý là 3 tướng đứng đầu (Hổ Khiếu - Hiệu Lệnh - Trị Liệu) phải có bộ giáp thật trâu để chịu nổi ít nhất 1 lượt damg của đối phương (nhất là trường hợp đối phương có xe Thiên Lôi Oanh - xe bắn ngang).

Nhược điểm của Hổ Khiếu: như đã nói trên, yếu tố quan trọng nhất của trận Hổ Khiếu là phải sống sót được cả 5 tướng qua ít nhất 1 lượt. Trong trận Hổ Khiếu, chỉ cần mất đi 1 mắt xích thì khả năng thất bại gần như là 100%. Đặc biệt là 3 tướng hàng trên cùng (Hổ Khiếu - Hiệu Lệnh - Trị Liệu). Do đó, nếu gặp trận đối phương có khoảng 2 xe trở lên thì thành chủ nên cân nhắc khi sử dụng trận Hổ Khiếu.

Cách phá trận Hổ Khiếu: Thành chủ có thể chơi đội hình 2-3 xe (tốt nhất là 02 ngang - 1 xe dọc) với damg vật lý mạnh mẽ là hoàn toàn có thể tiêu diệt trận Hổ Khiếu. Nên sắp trận Trường Xà với 2 xe ngang ở vị trí 1+2 và 1 xe dọc ở vị trí 3.

Chiến báo clear map hổ khiếu: Tại đây.

Trên đây là bài viết của thành chủ DµŸ_Ñgä_đÖc_TÖn, hiện đang theo nước Thục tại máy chủ Ngạo Long.

Bên cạnh đó, còn có rất nhiều thành chủ khác đã đóng góp bài viết về ban tổ chức. Bổn trang sẽ tiếp tục sàng lọc những bài viết hay để giới thiệu đến quý thành chủ gần xa.

Các thành chủ khác nếu có kinh nghiệm hay, hãy chia sẻ với cộng đồng Ngọa Long để có thể nhận được những code thưởng hậu hĩnh!

Bổn trang kính báo!