14:00 - 06/02 Bảo trì tổng đài hỗ trợ Ngọa Long

Q
uý Thành Chủ thân mến!

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tổng đài 1900 561 558 của Ngọa Long sẽ được bảo trì trong thời gian ngắn như sau:

  • Thời gian bảo trì: Từ 14:00 ngày 06/02/2015 đến 07:00 ngày 07/02/2015.
  • Phạm vi: tổng đài 1900 561 558.

Sau thời gain bảo trì mọi hoạt động sẽ diễn ra bình thương. Rất mong quý Thành Chủ thông cảm vì sự bất tiện này.

Kính báo,