Vượt Tháp thí luyện tầng 70

Quý thành chủ kính mến,

Ngọa Long bổn trang vui mừng được thông báo đến quý thành chủ thông tin mới cập nhật tại trang chủ: mục Chiến báo.

Mục Chiến báo là để vinh danh những trận đấu xuất sắc, nơi mà thành chủ giành được những chiến thắng vẻ vàng làm nức lòng tam quốc.

Dưới đây bổn trang xin được giới thiệu chiến báo vượt Tháp thí luyện tầng 70 của Thaonghi thành chủ, đẳng cấp 130.

Để bàn luận về chiến báo này và tham khảo thêm các chiến báo khác, quý thành chủ nhấp vào đây.

Bổn trang kính báo.