Đẳng cấp 80 vượt Tư Mã Ý

Quý thành chủ kính mến,

Dưới đây bổn trang xin được giới thiệu chiến báo vượt phó bản Tư Mã Ý - Hứa Xương của LưuThiênLong thành chủ, đẳng cấp 80, thuộc Ngụy Quốc, chiến đấu tại máy chủ Thổ Long.

Điều đặc biệt mà hiếm ai có thể làm được như thành chủ LưuThiênLongvượt qua NPC Tư Mã Sư khi chỉ ở đẳng cấp 80. Bình thường để làm được điều này, thành chủ ít nhất phải đạt đẳng cấp 100 hoặc 110.

Trong phó bản này, NPC Đặng Ngải đẳng cấp 120 chính là võ tướng mạnh nhất rất khó vượt qua. Có thể thấy cách dùng binh của LưuThiênLong thành chủ rất chính xác. LưuThiênLong thành chủ dùng Phương Trận có tác dụng phòng thủ, ngũ tướng Củng Chí và Vương Dị dùng trống, Hoa Hâm dùng Vũ Nữ, Chân Cơ dùng Kim Bộ, Tào Tháo dùng Nỏ Pháo Xa.

Nhờ có hai kỹ năng Nhục Mạ và Ám Tế khiến cho địch quân không thể lên sĩ khí. Thêm vào đó, sự may mắn giúp thành chủ buff được Hỏa Long đánh hàng ngang mạnh và Hải Tiếu có tác dụng đánh toàn bộ quân địch.

Để bàn luận về chiến báo này và tham khảo thêm các chiến báo khác, quý thành chủ nhấp vào đây.

Bổn trang kính báo.