Trận pháp diệt Quỷ Trận Halloween

Quý thành chủ kính mến,

Ở phó bản Halloween, các Thành Chủ có thể nhìn thấy các địch thủ trong Quỷ Trận như U linh, U hồn, Dơi hút máu, Quỷ Thạch Tượng, Quỷ Hút Máu, Kỵ Sĩ Không Đầu. Chiến thắng sẽ ngẫu nhiên nhận được các loại bí ngô phân chia theo màu sắc. Bí ngô càng mạnh sẽ nhận được nhiều trang bị, các loại ngọc, hồn tinh, hồn tướng...

Bổn trang xin được giới thiệu các trận pháp mà nhiều thành chủ đã sử dụng để vượt qua cự địch. Với những ma binh cấp thấp như U linh, U hồn và Dơi hút máu, các thành chủ có thể dễ dàng vượt qua bằng bất cứ trận pháp nào.

Tuy nhiên khi tới những cự quỷ lớn hơn, các thành chủ cần dùng các loại hình trận pháp đặc thù.


Dùng Phương Trận tiêu diệt Quỷ Thạch Tượng


Dùng Nhạn HànhTrận tiêu diệt Quỷ Hút Máu


Dùng Phương Trận tiêu diệt Kỵ Sĩ Không Đầu

Chúc quý thành chủ mau chóng tiêu diệt được nhiều ma binh, giành được nhiều phần thưởng hấp dẫn!

Bổn trang kính báo!