[Thử thách] Ngụy - con đường vượt Tư Mã Ý – Chủng Cơ Hồ Mưu

Quý thành chủ kính mến,

Tiếp tục sự kiện Thử thách Ngọa Long giúp các thành chủ vượt phó bản Tư Mã Ý-Chủng Hổ Cơ Mưu! Code thưởng trị giá 5 triệu bạc và 2 triệu chiến công đã được trao cho bài hiến kế của thành chủ Tùng Bam cấp 150 tại máy chủ Ngự Long.


Tùng Bam hiến kế


Sau khi vượt qua phó bản Nam Bắc Đẩu, bạn đã lên 140 và có 1 số vốn liếng như sau:

  • Từ Hoảng: chuyển sinh max 17 lần. (nếu up xanh càng tốt).
  • Tào Tháo: chuyển sinh 16- 17 lần (nếu up xanh càng tốt).
  • Hoa Đà: chuyển sinh 16-17 lần (nếu up xanh càng tốt).
  • Hạ Hầu Đôn: chuyển sinh 16-17 lần (không cần thiết up xanh).
  • Tào Thực: chuyển sinh 15-17 lần (xanh).
  • Củng Chí: chuyển sinh 15- 17 lần (up xanh tăng độ khỏe khi đi phó bản nhưng chưa cần thiết).
  • Mãn Sủng/Thẩm Phối: chuyển sinh 15- 17 lần (nếu giác ngộ xanh càng tốt). Phó bản này chưa cần thiết đến kỹ năng hãn vệ lắm nhưng nếu có bạn sẽ dễ dàng đi phó bản hơn.
  • Ngoài ra các bạn có thể luyện kèm Chân Cơ, Điển Vi, Giả Hử... tuỳ theo sở thích.

Các tướng ở trên là đặc biệt cần thiết khi chạy phó bản. Bạn nên cố gắng chuyển sinh max tuỳ theo điều kiện. Chăm chỉ chạy quân đoàn để có ngọc cam, thí luyện lệnh và chiến công. Đặc biệt quan trọng ở khâu luyện tướng.

Các bạn nên chú trọng đến việc chuyển sinh tướng để dễ dàng chạy phó bản. Vì khi tăng thêm điểm chỉ huy (dame vật lý) võ (chiến pháp) trí (mưu pháp). Tăng độ phòng thủ và dame khi vượt phó bản.

Sau khi vượt 140. giai đoạn này các bạn đã tích luỹ đủ hoặc gần đủ để up 1 vài con tướng xanh - theo mình các bạn nên chọn lên các tướng xanh sau đây là phù hợp nhất:

Từ Hoảng: sau khi sơn xanh là dame chính khi vượt phó bản. Đặc biệt thuận lợi với Ngụy ở giai đoạn 140, là tướng chiến pháp liên tục và kỹ năng đánh aoe!

Tào Tháo: sau khi sơn xanh sẽ tăng dame cho cả team. Trong đó tăng dame cho Từ Hoảng/ Hạ Hầu Đôn. Tăng khả năng buff cho Hoa Đà.

Hoa Đà: sau khi sơn xanh tăng khả năng chịu đòn cũng như khả năng buff máu.

Tào Thực: 1 tướng cổ vũ quan trong và tất nhiên sơn xanh là bắt buộc.

Đội hình đi phó bản Tư Mã Ý-Chủng Hổ Cơ Mưu của Ngụy:

Tào Tháo – Từ Hoảng – Hoa Đà – Tào Thực – Củng Chí (Mãn Sủng/Thẩm Phối):

Tào Tháo – Hạ Hầu Đôn – Hoa Đà – Tào Thực – Củng Chí (Mãn Sủng/Thẩm Phối):

Bạn thấy đó. Việc chuyển sinh tướng cũng như up tướng xanh đặc biệt có lợi khi đi phó bản. Vậy nên hãy tận dụng những gì bạn có để có thể vượt máp dễ dàng. Chúc thành công!

Những thành chủ khác còn có cách giải quyết nào hay hơn? Hãy tiếp tục gửi bài hiến kế để nhận thưởng!

Bổn trang kính báo!