[Thử thách] Ngô vượt Tư Mã Ý - Chủng Hổ Cơ Mưu

Quý thành chủ kính mến,

Tiếp tục sự kiện Thử thách Ngọa Long giúp các thành chủ vượt phó bản Tư Mã Ý-Chủng Hổ Cơ Mưu! Code thưởng trị giá 5 triệu bạc và 2 triệu chiến công đã được trao cho bài hiến kế của thành chủ PhiDung tại nước Ngô.


PhiDung hiến kế

Mình viết bài này với mục đích hướng dẫn các bạn 140 Ngô vượt ải Tư Mã Ý-Chủng Hổ Cơ Mưu một cách tiết kiệm nhất với các vị tướng đặc trưng:

  • 1/Thái Sử Từ (xanh) - dame chính.
  • 2/Hoa Đà (không cần xanh) - buff máu.
  • 3/Tôn Quyền - buff sĩ khí.
  • 4/Tiểu Kiều (xanh) - buff sĩ khí.
  • 5/Thẩm Phối (xanh) - buff phòng thủ.

Sau đây là phân tích của mình tại sao chỉ cần những tướng này:

1/Thái Sử Từ: không còn nghi ngờ gì nữa, sau khi giác ngộ, Thái Sử Từ vốn đã là một dame khủng one hit one die, thì nay, với việc đánh theo hàng dọc trong phát đầu tiên khiến cho việc clear map trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ cần Thái Sử Từ và Hoa Đà sống sót, thì việc cân hết đội hình bên kia là điều dễ dàng.


Chiến báo vượt Giả Quỳ.

Chiến báo vượt Dương Cổ.

Chiến báo vượt Đặng Ngải.

Chiến báo vượt Tư Mã Viêm.

Chiến báo vượt Tư Mã Sư.

Chiến báo vượt Tư Mã Ý.

2/Thẩm Phối: Nếu như Thái Sử Từ là dame chính, thì nói không ngoa, Thẩm Phối chính là lá chắn phòng thủ chính. Với skill Hãn Vệ, Thẩm Phối gần như bất tử nếu như có đủ sĩ khí


Chiến báo vượt Đỗ Dự.

Chiến báo vượt Hồ Phấn.

Chiến báo vượt Quách Hoài.

3/Hoa Đà: vị tướng buff máu không thể thiếu khi clear map.

4/Tôn Quyền và 5/Tiểu Kiều: tướng buff sĩ khí đặc trưng của Ngô.

  • Ưu điểm: các tướng quen thuộc, dễ bày trận, vượt map dễ dàng, ít tốn quân lệnh.
  • Khuyết điểm: phí giác ngộ Thái Sử Từ không rẻ (tuy nhiên rất đáng!).
  • Lời khuyên: các bạn nên để loạn kiếm thì mới phát huy hết sức mạnh, đồng thời ngựa của Thái Sử Từ phải là ngựa cam cường hóa max.

Hi vọng bài viết của mình sẽ giúp được các bạn phần nào trên con đường chinh phục phó bản Tư Mã Ý-Chủng Hổ Cơ Mưu.

Những thành chủ khác còn có cách giải quyết nào hay hơn? Hãy tiếp tục gửi bài hiến kế để nhận thưởng!

Bổn trang kính báo!