[Thử thách] Đạt 140 nhanh chóng trong thời gian ngắn?

Quý thành chủ kính mến,

Sau 1 ngày treo code thưởng trị giá 5 triệu bạc và 2 triệu chiến công, bổn trang đã nhận được rất nhiều bài viết hiến kế giúp các thành chủ mới chơi có thể dễ dàng lên cấp 140 nhanh chóng trong thời gian ngắn!

Sau đây xin giới thiệu bài viết đầu tiên của thành chủ Nguyễn Phong, thuộc nước Ngô tại máy chủ Thiết Long.

Nguyễn Phong hiến kế

Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách lên cấp 140 nhanh nhất nếu theo Ngô.

Trước tiên ở cấp độ nhỏ hơn 80: hãy trùng tu lính thành đội hình xe. Chú ý cường hóa giáp và vũ khí xanh. Với cách này sẽ lên cấp 80 trong 2 ngày là chậm nhất.

Nhưng sau khi có xuất hiện tướng xanh, việc lên 140 dễ dàng hơn. Có thể dùng các tướng lúc đầu như: Bùi Nguyên Thiệu xanh, Viên Thuật, Tiểu Kiều, Tôn Hựu, Cao Thuận, Ngô Ban. Với 6 tướng này có thể đi phó bản rất nhanh.

Cho Tôn Hựu, Viên Thuật sách cường hóa cao. Dùng Phương Trận hoặc Ngư Lân Trận.

Vấn đề cày uy danh: dùng đội hình 4 trống 1 dame. Dame là Trương Nhiệm xanh, trống gồm Tiểu Kiều, Ngô Ban, Tôn Quyền, Trương Hoành.

Dùng Phong Thỉ Trận: sau khi đạt được cấp độ 80, fam map Mạnh Hoạch trở đi kiếm giáp tím khoảng 3 cái với 1 cái vũ khí tím, còn sách với ngựa tím có thì tốt, sẽ đi phó bản nhanh hơn. Lúc đó có thể vượt qua tầng 15 tháp thí luyện để có Vương Dị.

Dùng Phương Trận: vị trí 1 là Tôn Quyền voi chiến, vị trí 2 là Phan Chương vân kỵ, vị trí 3 là Vương Dị diệm thương, vị trí 4 là Tiểu Kiều trống, vị trí 5 là Lưu Biểu trống.

Sau khi lên 110, mốc quan trọng là ở đây. Vì có lính cấp 4 mới đi phó bản nhanh và mau lên 130 được. Quan trọng là tháp thí luyện tầng 40 có các cách vượt sau đây:

Chiến báo 1.

Chiến báo 2.

Sau khi có lính cấp 4 sẽ lên 130 rất nhanh. Đi phó bản đến Đổng Trác Thái Sư Loạn Thế cần có giáp cam 4 cái để đi tiếp. Cũng cần vượt tháp đến tầng 63 để có Đơn Kỵ mới đi tiếp Nam Bắc Đẩu-Tinh Đẩu Càn Khôn được.

Có các trận khó vượt và sau đây là chiến báo. Chủ yếu đeo ấn đẫn binh 2 cái gồm 1.600 hoặc 900 và 550 và vật phòng 6% phòng thủ 375 chiến phòng 1 cái.

Trận này mang ấn tương tự: chiến báo.

Trận này chủ yếu mang ấn phòng thủ 15% dẫn binh và chiến phòng: chiến báo.

Mang ấn dẫn binh, vật phòng và phòng thủ, chiến công, chiến phòng: chiến báo.

Bây giờ là 2 boss của map này. Rất khó vượt qua 2 trận này. Đó là Nam Đẩu và Bắc Đẩu.

Các bạn mang ấn mưu phòng, phòng thủ, dẫn binh, vật phòng, chiến công. Sau đây là chiến báo điển hình mà mình chọn lọc được để vượt Nam Đẩu:

Chiến báo 1.

Chiến báo 2.

Chiến báo 3.

Chiến báo 4.

Và cách vượt Bắc Đẩu:

Chiến báo 1.

Chiến báo 2.

Chiến báo 3.

Chiến báo 4.

Chiến báo 5.

Mong các bạn ủng hộ!

Những thành chủ khác còn có cách giải quyết nào hay hơn? Hãy tiếp tục gửi bài hiến kế để nhận thưởng!

Bổn trang kính báo!