[Thử thách] Cách vượt Tư Mã Ý – CHCM cho Ngụy yếu

Quý thành chủ kính mến,

Tiếp tục sự kiện Thử thách Ngọa Long giúp các thành chủ vượt phó bản Tư Mã Ý-Chủng Hổ Cơ Mưu! Code thưởng trị giá 5 triệu bạc và 2 triệu chiến công đã được trao cho bài hiến kế của thành chủ Linh Nhi cấp 140 tại máy chủ Thanh Long.


Linh Nhi hiến kế


Sau đây mình xin hướng dẫn mọi người cách vượt Tư Mã Ý – Chủng hổ cơ mưu (TMY 1) sao cho hiệu quả nhất, vừa đỡ tốn quân lệnh vừa đỡ mất thời gian và tiền bạc up đồ rồi săn đồ.

- Thứ nhất là yêu cầu về tướng: Những tướng cần để vượt phó bản này gồm có: Tào Tháo, Tào Thực (lên xanh), Mãn Sủng hoặc Thẩm Phối (lên xanh), Củng Chí, Từ Hoảng, Hoa Đà (lên xanh là tốt nhất), Hứa Chử, Hạ Hầu Đôn. Lưu ý: những tướng mình viết mình tên tướng không (ví dụ Tào Tháo) có nghĩa là tướng trắng và nếu bạn đủ điều kiện lên xanh càng tốt.

- Thứ hai là yêu cầu về trang bị (mình sẽ lấy đồ hiện tại của mình để làm mẫu luôn nhé):

  • Giáp: 3 giáp cam (bế phương y hoặc hoàng giáp) up cho lên phòng thủ ~3000, 2 giáp ứng long khải lên 130 (cái kháp tím này up rẻ như bèo).
  • Vũ khí: cái gì cũng được nhưng tốt nhất nên là vũ khí cam hoặc tím up lên lấy lính với né thôi chứ còn chỉ số sát thương của nó thì không cần bận tâm. Lưu ý là không nên up quá cao vũ khí vì vũ khí up rất tốn tiền.
  • Khiên: 4 khiên Ứng Long Thuẫn cấp 135 (cái này up rẻ nên các bạn hoàn toàn có thể up được), 1 khiên đỏ up lên cho né ~2000 là đủ.
  • Choàng: 2 choàng cam (1 choàng được tặng khi vượt Đổng Trác, 1 trong thành tựu phó bản Nam Bắc Đẩu) up lên chiến phòng ~3000, 3 choàng Ứng Long (cái này chắc ai cũng có) up 135. (Mình thì hoàn cảnh đặc biệt nên chỉ có 2 choàng cam, 2 Ứng Long và 1 Võ Thánh thôi).
  • Dẫn binh: 3 Ứng Long up cho dẫn binh ~4000, còn 3 cái còn lại thì có cái gì dùng cái nấy, bạn cứ up nó lên dẫn binh ~2000 là được. (Mình dùng 2 Ứng Long, 2 Ngọc Tỉ, 1 Hồ Lô).
  • Ngựa (cái này thì các bạn phải đầu tư hết mức): Ngựa cam Chúc Âm Câu 140 Chiến Công 6604. Nếu từ trước tới giờ bạn không phung phí mua linh tinh thì đến giờ này dư sức đủ ngọc cam để up con ngựa cam mà bạn được tặng khi làm xong thành tựu ở phó bản Đổng Trác.
  • Sách: 1 sách tím hoặc sách cam thì tùy điều kiện từng bạn, miễn sao bạn up nó lên mưu công ~4500 là được.
  • Võ hồn thì các bạn cho Từ Hoảng lên cấp 3 và Hoa Đà cấp 2 còn những tướng còn lại thì thôi không cần.

Vậy là đã xong công tác chuẩn bị rồi nhé, tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn 1 cách chi tiết nhất để vượt qua phó bản này.

Từ Đỗ Dự trở về trước đều là những con rất mềm nên các bạn có thể tự tìm hiểu trong chiến lược, ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn từ Quách Hoài.

1. Quách Hoài.

Đội hình xếp như mình, Ấn thì dùng 1MP, 2 PT, 1 DB, 1 CC.

Từ Hoảng mặc giáp tốt nhất, Tào Tháo giáp tốt nhì còn lại thì không cần quan tâm.

2. Giả Quỳ.

Trận này thì quá dễ rồi, bạn chỉ cần đeo max ấn DB và CC thôi! đội hình thì các bạn sắp xếp như trận của mình thì S là chắc.

3. Sát hổ vệ 1.

Đội hình như của mình, ấn thì đeo 1 ấn MP, 1 DB, 1 CC, 2PT (phó bản này nó đánh mưu công như 2 con cung của nó chỉ là mưu công chỉ là C nên không đáng lo), giáp tốt nhất cho Hoa Đà và giáp thứ 2 cho Tào Tháo.

4. Sát hổ vệ 2.

Đội hình như của mình, ấn dùng 2 ấn chiến phòng, 1 ấn DB, 1CC, 1 PT.

Hoa Đà choàng tốt nhất, Hứa Chử giáp tốt nhất + choàng tốt nhì.

5. Sát hổ vệ 3.

Trận này thì để như mình là được rồi, đeo 3 ấn PT, 1 DB, 1 CC. Giáp thì Hoa Đà giáp tốt nhất, Tào Tháo thứ 2 và Từ Hoảng thứ 3 (ở trận trên do mình cho Từ Hoảng đao giáp tốt nhất nên Hoa Đà mất).

6. Sát hổ vệ 4.

Đội hình như trên, Ấn thì dùng 2 ấn CP, 1 ấn MP, 1 DB, 1 CC.

Giáp tốt nhất cho Tào Tháo, choàng tốt nhất cho Hoa Đà, nhì cho Tào Tháo, ba cho Từ Hoảng.

7. Hồ Phấn.

Trận này thì không có gì đặc biệt, chỉ cần cho Từ Hoảng giáp tốt nhất, đeo 1 ấn PT, 2 CC, 2 DB.

8. Kiêu hổ vệ 1.

Đội hình như mình, giáp tốt nhất cho Từ Hoảng, nhì cho Tào Tháo, 3 cho Hoa Đà. Ấn 2 PT, 1 CC, 2 DB.

9. Kiêu hổ vệ 2.

Đội hình như mình, giáp tốt cho Hạ Hầu Đôn, choàng tốt nhất cho Hạ Hầu Đôn, nhì cho Từ Hoảng, ngựa tốt cho Từ Hoảng, vũ khí tốt cho Hạ Hầu Đôn. Ấn thì dùng 2 ấn CP, 1 DB, 1 CC, 1PT.

10. Kiêu hổ vệ 3.

(Trận này thì chấp nhận hi sinh 2 trống).

Trống không yêu cầu đồ gì cao, chỉ cần Mãn Sủng qua được lượt đầu là ok.

Tất cả đồ tốt nhất cho Từ Hoảng, Hoa Đà nhì và Hạ Hầu Đôn 3. Ấn thì dùng 1 PT, 2 CP. 1 DB, 1 CC.

11. Kiêu hổ vệ 4.

Giáp tốt nhất cho Tào Tháo, nhì cho Từ Hoảng. Khiên tốt Tào Tháo. Choàng tốt cho Từ Hoảng.

Ấn thì dùng 2 ấn PT, 1 DB, 1 CC, 1 CP.

12. Tư Mã Viêm.

Đội hình như mình, giáp tốt nhất cho Tào Tháo, nhì cho Từ Hoảng. Ấn dùng 2 ấn CP, 1 ấn PT phong thi 15%, 1DB, 1 CC.

13. Chiến hổ thống 1.

Đội hình tương tự. Giáp tốt nhất cho Từ Hoảng, khiên tốt nhất cho Mãn Sủng, nhì cho Từ Hoảng. Ấn thì dùng 2 ấn CP, 1 ấn MP, 1 DB, 1 CC. (Mãn Sủng và Tào Thực được ưu tiên dùng choàng tốt hơn của Hoa Đà và Tào Tháo.

14. Chiến hổ thống 2.

Đội hình y như mình. (Giáp tốt không quan trọng, khiên cũng không phải lo, quan trọng ở trận này là Chiến phòng). Choàng tốt nhất cho Hoa Đà, nhì cho Hạ Hầu Đôn 3 Tào Thực, 4 Từ Hoảng, 5 Mãn Sủng. Ấn thì đeo 3 ấn CP, 1 DB, 1CC.

15. Chiến hổ thống 3.

Trận như của mình nhé. Vũ khí tốt nhất cho Hoa Đà, giáp tốt nhất cho Hạ Hầu Đôn, nhì cho Tào Thực, 3 cho Hoa Đà, 4 cho Từ Hoảng. Ấn thì dùng 3 PT, 1 DB, 1 CC. Do trận này địch không thể xuất chiêu kỹ năng nên bạn không phải lo nghỉ về mưu phòng và chiến phòng.

16. Tư Mã Sư.

Trận như của mình. Giáp tốt cho Từ Hoảng, khiên tốt cho Tào Thực và Hạ Hầu Đôn (Hoa Đà thì không cần cao vì Hoa Đà chống mưu công rất tốt, bạn nên dành khiên cho Từ Hoảng). Ấn thì dùng tất cả những ấn mưu phòng bạn có + ấn DB + ấn CC, ngựa tốt cho Từ Hoảng. như vậy là bạn có thể được S rồi.

17. Tư Mã Ý.

Trận này thì không có gì đặc biệt nên các bạn chỉ cần để đội hình như mình là có thể dễ dàng qua được và đạt S. 1 chút lưu ý là bạn cần cho Hạ Hầu Đôn cầm choàng tốt nhất, Từ Hoảng giáp tốt nhất. Ấn thì dùng 1 ấn MP, 1 DB, 1 CC, 1 PT, 1 CP.

18. Đặng Ngải.

Trận này muốn thắng S thì các bạn lại phải cần 1 chút may mắn (Hoa Đà không bị choáng ở những lượt cuối).

Giáp tốt cho Mãn Sủng, 3 khiên tốt nhất cho hàng đầu. đeo 2 MP + 1 DB + 1 CC + 1 PT phong thi 15%.

19. Tư Mã Chiêu.

Trận này khác đơn giản đến bạn đạt được chiến thắng S, bạn chỉ cần chú ý cho Hoa Đà, Hạ Hầu Đôn và Từ Hoảng mặc giáp tốt để không chết ngay lượt đầu là được rồi, theo mình thì giáp tốt nhất cho Từ Hoảng, thứ 2 cho Hạ Hầu Đôn và 3 cho Hoa Đà. còn lại những thứ tốt nhất bạn cho Từ Hoảng cầm hết để đánh cho mạnh. Ngựa mạnh cho Từ Hoảng còn Hạ Hầu Đôn thì chỉ tham gia để ngăn không cho bọn nó xuất được chiêu kỹ năng thôi.

*4 hướng dẫn cuối cùng (15, 16, 18, 19) mình đã tách ra để hướng dẫn chi tiết hơn là vì 4 con này là những con thành tựu mà bạn phải thắng S vì vậy bạn nên tham khảo kỹ để đạt hiệu quả tốt nhất.

Như vậy là đã hết rồi đó. Con đường tuy không dài nhưng có rất nhiều gian nan và bất ngờ đang chờ đón bạn. Chúc bạn thành công.

Chú ý:

1. Lý thuyết luôn là những thứ khô khan, việc áp dụng vào thực tế thì bạn có thế áp dụng linh động để đạt được hiệu quả như mong muốn.

2. "Mưu sự tại nhân – thành sự tại thiên" thành bại còn tùy vào may mắn của chính bạn.

3. Những yêu cầu về trang bị và tướng ở trên của mình là những yêu cầu tối thiếu nhất mà bạn phải có, nếu bạn đang sở hữu những trang bị và tướng hơn vậy thì càng tốt chứ không nên đổi hay giáng cấp để bằng với yêu cầu của mình.

Những thành chủ khác còn có cách giải quyết nào hay hơn? Hãy tiếp tục gửi bài hiến kế để nhận thưởng!

Bổn trang kính báo!