Tác dụng của Chiến công

Ngoài Uy danh, Chiến công cũng là một con số rất quan trọng trong Ngọa Long với rất nhiều công dụng khác nhau. Kính mời các thành chủ cùng tham khảo qua các công dụng của Chiến công.

Chiến công dùng để tăng cấp Khoa kỹ trong Phủ sách lược.

Quý thành chủ có thể dùng Chiến công để đổi lấy Uy danh.

Trong quá trình huấn luyện tướng, Chiến công còn có thể dùng để tăng nhanh quá trình.

Như vậy, khi đã hiểu rõ những tác dụng quan trọng của Chiến công, hy vọng quý thành chủ sẽ vận dụng nhiều cách khác nhau để nâng đẳng cấp thành trì tốt nhất.