Phó bản ẩn Kho thành đô

Quý thành chủ kính mến,

Trong bài viết này, bổn trang xin được giới thiệu về phó bản ẩn Kho thành đô. Để mở được phó bản này, quý thành chủ cần phải hoàn thành phó bản Lưu Chương - Thành Đô.

Trong phó bản ẩn Kho thành đô có 5 đoàn quân cần chinh phục.

Khi đối đầu với võ tướng Trương Tùng, quý thành chủ có thể rơi ra Mặc Ngọc Nhẫn.

Khi đối đầu với võ tướng Lưu Chương, quý thành chủ có thể rơi ra Mặc Ngọc Giáp.

Chúc các thành chủ sớm nhận được vật phẩm như ý!