Phó bản ẩn Bạch Lâu Mật Thất

Quý thành chủ kính mến,

Phó bản ẩn là một nơi không cần thiết phải vượt qua để lên cấp thành, tuy nhiên, nếu vào được phó bản ẩn chiến đấu sẽ có thể giành được những trang bị và vũ khí quý hiếm mà không thể đoạt hoặc mua bên ngoài.

Trong bài này, Ngọa Long bổn trang xin được giới thiệu về phó bản ẩn Bạch Lâu Mật Thất.

Để phó bản ẩn Bạch Lâu Mật Thất hiện lên, quý thành chủ phải vượt phó bản Lữ Bố - Từ Châu.

Khi đã hoàn thành xong phó bản, quý thành chủ nhấp chuột vào Bạch Lâu Mật Thất.

Đánh bại võ tướng Trương Liêu và Lữ Bố.

Đánh bại Trương Liêu sẽ có thể lấy được đồ đỏ Kỳ Lân Khải.

Đánh bại Lữ Bố sẽ có thể lấy được đồ đỏ Thiên Kích.

Ngọa Long chúc quý thành chủ sớm hoàn thành phó bản ẩn, đoạt được trang bị như ý!