Những phó bản ẩn của Ngọa Long

Quý thành chủ kính mến,

Quả đúng với cái tên Ngọa Long, trong các phó bản của Ngọa Long còn ẩn chứa rất nhiều bí mật mà nếu không tinh ý sẽ khó mà nhận ra!

Bổn trang xin mạn phép được giới thiệu với quý thành chủ về những phó bản ẩn của Ngọa Long. Nó là những nơi bí mật không cần thiết phải vượt qua, nhưng nếu khám phá và vượt qua được sẽ nhận được những vũ khí lợi hại giúp quý thành chủ tăng cường binh lực cho võ tướng.

Chẳng hạn như ở phó bản Viên Thuật - Hoài Nam, sau khi vượt phó bản, quý thành chủ có thể nhìn thấy Giang Đình Trụ.

Sau khi vượt hết các đạo quân, ở những đạo quân cuối cùng sẽ có vũ khí Thiên Tử Kiếm. Những vũ khí này sẽ giúp quý thành chủ mạnh mẽ hơn khi đương đầu với địch quân ở các phó bản tiếp theo!

Ngoài ra, bổn trang xin giới thiệu thêm phó bản ẩn Hổ Lao Quan - Kho quân giới tại ải Đổng Trác - Hổ Lao.

Phớ bản ẩn Dịch Kinh Lâu tại ải Công Tôn Toản - Giới Kiều.

Chúc quý thành chủ khám phá thêm nhiều phó bản ẩn kỳ thú của Ngọa Long!