Lôi Đài nghênh trận

Lôi Đài là một tính năng đặc sắc chỉ có ở Ngọa Long. Không phải ai cũng có khả năng lâm trận Lôi Đài. Điều kiện để quý thành chủ có thể gia nhập Lôi Đài là đẳng cấp phải đạt 60 trở lên.

Hơn nữa, một ngày Lôi Đài chỉ mở 3 lần vào lúc 10 giờ, 15 giờ và 21 giờ. Một trận Lôi Đài chỉ dành cho 64 Thành chủ tham gia. Quý thành chủ muốn nghênh trận đọ sức thì phải báo danh đúng giờ.

Với những điều kiện ngặt nghèo và khắt khe như vậy, phần thưởng dành cho quý thành chủ tham gia Lôi Đài cũng hết sức tương xứng.

Tuy nhiên, nếu quý thành chủ chưa kịp báo danh thì có thể tiến hành Trợ uy cho 8 tuyển thủ. Khi tuyển thủ được trợ uy lên hạng, thành chủ trợ uy sẽ nhận được nhiều phần thưởng phong phú.

 

Quy cách Trợ uy

Sau khi tuyển thủ lên hạng, nếu quý thành chủ không nhận thưởng, có 2 khả năng:

1. Tuyển thủ tiếp tục lên hạng thành công, phần thưởng càng phong phú hơn.

2. Tuyển thủ bị loại, không có phần thưởng.