Kiến trúc xuất hiện khi lên cấp thành

Mỗi khi cấp thành tăng lên sẽ xuất hiện thêm những kiến trúc mới với các tác dụng khác nhau. Quý thành chủ có thể tham khảo thông tin để mưu lược kỹ càng.

Cấp thành Kiến trúc được mở Tác dụng kiến trúc
1

Nhà dân

Thao trường

Nhà dân tăng thu nhập khi thu hoạch.

Thao trường là nơi huấn luyện võ tướng.

2 Cửa hiệu Có thể mua trang thiết bị trong cửa hiệu, cấp cửa hiệu sẽ quyết định cấp trang thiết bị được cường hóa.
3 Ngân khố Ngân khố là nơi trữ ngân lượng, ngân khố lớn thì mới chứa được nhiều ngân lượng.
7 Tài vụ Phòng tài vụ sẽ giúp nâng cao khả năng trưng thu bạc.
8 Có thể ra thế giới  
9 Phủ sách lược Phủ sách lược là nơi tăng cấp khoa học kĩ thuật quân sự.
10

Lựa chọn quốc gia

Gia nhập quân đoàn

Mỗi quốc gia có sở trường riêng.
11 Kho lương Kho lương là nơi trữ lương thực.
12 Ruộng Khi nhận thu sẽ nhận được lương thực.
13 Chợ Có thể mua lương thực trong chợ, đây là một trong những nguồn thu nhập khác, mua vào rẻ bán giá cao.
14 Doanh trại Doanh trại có thể chiêu mộ binh sĩ. Trong chiến tranh sẽ tổn hao binh lực, doanh trại dùng để bổ sung binh lực.
15 Nhà dân 2 Nhà dân tăng thu nhập khi thu hoạch.
16 Chinh chiến sẽ hao tổn binh lực

Vượt map thất bại sẽ tổn hao quân lệnh.

17

Hệ thống uy danh

Hệ thống quan chức

Thăng quan phát tài.
20 Tài nguyên Vào khu tài nguyên.
25 Hệ thống Phái Có thể Phái để nhận được chiến mã và áo khoác cấp cao.
28 Hệ thống Thuộc địa Có thể chinh phục người chơi để có được thuộc địa.
30 Nhà dân 3 Nhà dân tăng thu nhập khi thu hoạch.
35 Xưởng Trong nhà xưởng có thể sản xuất sản phẩm, sản phẩm bán ra sẽ nhận được ngân lượng.
40 Hệ thống Nhiệm vụ ngày Có thể nhận được chiến công và trang bị.
45 Dịch trạm Là kiến trúc cần thiết để thông thương, có thể bán sản phẩm cho người chơi khác, kiếm thêm lợi nhuận.
50 Nhà dân 4 Nhà dân tăng thu nhập khi thu hoạch.
55 Xưởng đúc tiền Xưởng đúc tiền nâng cao tỉ lệ tiền vàng nhận được.