Kiếm vàng tại các Phó bản đã qua

Ngọa Long xin hướng dẫn quý thành chủ cách thức để có thêm vàng và bạc trong phần Thành tựu của game.

Khi vào game, quý thành chủ nhấp vào nút Thành tựu.

Trong phần Thành tựu, quý thành chủ có thể nhìn thấy những Phó bản đã vượt qua.

Ở mỗi Phó bản sẽ có Tiến độ bao gồm: Đánh giá Khiêu chiến.

Trong mục Đánh giá, quý thành chủ cần phải quay lại Phó bản đó tấn công những vị tướng có tên trong danh sách. Sau khi hoàn tất, hệ thống sẽ hiện lên dấu vàng hoàn thành. Mỗi mục hoàn thành, quý thành chủ sẽ được 6 điểm.

Trong mục Khiêu chiến, quý thành chủ phải tấn công vị tướng đó đủ số lần yêu cầu.

Điểm sẽ được cộng dồn từ các mục đã hoàn thành. Đạt được số điểm yêu cầu sẽ giành được phần thưởng tương ứng.

Phần thưởng cho quý thành chủ sẽ là vàng và bạc.

Chúc quý thành chủ đạt được thành công!