Hướng dẫn trả lời thu thuế (phần 2)

Quý thành chủ thân mến!

Mỗi ngày khi đi thu thuế và gặp Sự kiện, sẽ có những vấn đề để thành chủ giải quyết nhận thưởng. Tuy nhiên, giữa hai lựa chọn, làm sao để trả lời mà có được phần thưởng ưng ý?

Bổn trang xin được hướng dẫn chi tiết cách trả lời cũng như phần thưởng của mỗi câu trả lời để quý thành chủ lựa chọn cho phù hợp với nhu cầu hiện tại trong thành.

Quý thành chủ lưu ý: việc gặp Sự kiện là ngẫu nhiên, không có cách thức để luôn luôn gặp được Sự kiện.

Dưới đây là danh sách các sự kiện diễn ra trong thành khi thu thuế, quý thành chủ có thể tham khảo để chọn lựa câu trả lời thích hợp mà nhận quà như ý muốn.

STT   Lựa chọn Phần thưởng
26 Ngẫu Lạc Thần Ngâm thơ vẽ tranh, lưu luyến quên về 5 Lòng Dân + 1 Thu Thuế
Trời sinh 1 cặp, mau mời về nhà 8 Lòng Dân
27 Tầm Danh Sĩ Đích thân thăm viếng 6 Lòng Dân + 1 Thu Thuế
Trọng trách nặng nề, phái người đi mời [lv*4] Uy Danh
28 Hoang Dã Cốt Trấn an lòng quân, đích thân điều tra [lv*15] Bạc
Thà giết lầm còn hơn bỏ sót 7 Lòng Dân
29 Bọ Ngựa Xa Nhân quả trời định, thúc ngựa bỏ đi + 1 Thu Thuế
Vạn vật đều có sự sống, chọn đường vòng 4 Lòng Dân
30 Thiên Lý Câu Nhiệt tình nhận lời 7 Lòng Dân
Từ chối khéo, mở tiệc chiêu đãi tiền bối 8 Lòng Dân
31 Núi Long Đất Lở Giúp dân xây nhà 6 Lòng Dân
Dời thành, triệu tập khai hoang [lv*3] Uy Danh
32 Mộc Lưu Mã Giải tán quần chúng, giữ trật tự 4 Lòng Dân + [lv*5] Uy Danh
Cố giữ nhân tài, giữ hướng phát triển 5 Lòng Dân
33 Viễn Cổ Trưởng Lời nói xằng bậy, khó bề tin tưởng 5 Lòng Dân
Thắp hương truy điệu, tưởng nhớ vong linh 6 Lòng Dân
34 Người Chính Nghĩa Hành xử theo Quốc pháp [lv*3] Uy Danh
Khen thưởng Dũng sĩ 5 Lòng Dân
35 Tham Quan Điều tra lập án, truy bắt tội phạm 5 Lòng Dân
Chém đầu răn đe [lv*3] Uy Danh
36 Dực Nỏ Xa Trọng dụng nhân tài 7 Lòng Dân
Xử theo Quốc pháp [lv*3] Uy Danh
37 Đế Khốc Nhi Thiên ý giúp đỡ phái người dàn xếp 8 Lòng Dân
Thế sự gian nan, động viên cổ vũ [lv*10] Bạc + [lv*10] Uy Danh
38 Bị Đánh Lén Ổn địch 3 quân, cố thủ chờ chi viện [lv*3] Uy Danh
Lui quân về, tăng cường lực lượng [lv*17] Bạc
39 Đào Binh Địch Mặc kệ ko quan tâm [lv*20] Bạc
Giúp đở nhiệt tình 6 Lòng Dân
40 Ngày U Ám Kiếm chỉ thương thiên, ngược theo hướng gió [lv*3] Uy Danh
Thuận theo thời thế, theo hướng gió quay về 6 Lòng Dân
41 Sứ thần hiến Phái người tiếp đón 6 Lòng Dân
Giáp sĩ 2 hàng, công đường triệu tập [lv*3] Uy Danh
42 Người Hào Kiệt Trà dư tửu hầu, nói cười hoa loa [lv*7] Uy Danh
Kết Giao 10 Lòng Dân
43 Nam Hoa Tiên Chiêu hiền đãi sĩ thành tâm thỉnh giáo 7 Lòng Dân
Đi khắp thiên hạ tầm tiên vấn đạo 3 vàng
44 Tây Vực Sứ Việc nước quan trọng điều binh tương trợ [lv*3] Uy Danh
Ưu tiên quân lực từ chối lời mời 4 Lòng Dân
45 Tỉnh Lưu Manh Quốc pháp nghiêm minh, theo lệ xử phạt 5 Lòng Dân
Lấy bạo trị bạo, chặn đánh phủ đầu 4 Lòng Dân
46 Thành Tây Sự Đi tìm kho báu 3 vàng
Triệu tập dân chúng làm rỏ sự tình 4 Lòng Dân
47 Tài tử giai nhân Âm thầm giúp đỡ 7 Lòng Dân
Tìm người khuyên nhủ [lv*30]
48 Hồng Tai Tập Mở kho lương cứu dân lành 7 Lòng Dân
Xây thủy lợi phục hồi sản xuất 7 lòng dân + [lv *20] Bạc

Trên đây là phần 2, để xem phần 1, mời quý thành chủ nhấn vào đây.