Hướng dẫn trả lời thu thuế (phần 1)

Quý thành chủ thân mến!

Mỗi ngày khi đi thu thuế và gặp Sự kiện, sẽ có những vấn đề để thành chủ giải quyết nhận thưởng. Tuy nhiên, giữa hai lựa chọn, làm sao để trả lời mà có được phần thưởng ưng ý?

Bổn trang xin được hướng dẫn chi tiết cách trả lời cũng như phần thưởng của mỗi câu trả lời để quý thành chủ lựa chọn cho phù hợp với nhu cầu hiện tại trong thành.

Quý thành chủ lưu ý: việc gặp Sự kiện là ngẫu nhiên, không có cách thức để luôn luôn gặp được Sự kiện.

Dưới đây là danh sách các sự kiện diễn ra trong thành khi thu thuế, quý thành chủ có thể tham khảo để chọn lựa câu trả lời thích hợp mà nhận quà như ý muốn.

STT   Lựa chọn Phần thưởng
1 Hoàng Lăng Tặc Giữ cho riêng mình 5 vàng
Cáo trạng thiên hạ, sửa Hoàng Lăng [lv*3] Uy Danh
2 Mừng Bội Thu Đồng cam cộng khổ với nhân dân 8 Lòng Dân
Khiển trách hoang phí, trữ lương phòng bị [lv*3] Uy Danh
3 Hoàng Cân Quân Thu phục gian tế 7 Lòng Dân
Tiêu diệt không tha [lv*3] Uy Danh
4 Thống Khốc Nhân Thúc ngựa rời khỏi 5 Vàng
Tin lời, phái người đi kiểm tra 7 Lòng Dân + [lv*30] Bạc
5 Đào Phạm Địch Củng cố lực lượng, tăng cường biên phòng 4 Lòng Dân
Phái binh tầm nã, răn đe làm gương [lv*3] Uy Danh
6 Tiễn Lâu Hỏa Tiếp cận, hướng dẫn dân chúng sơ tán 5 Lòng Dân
Chuyển dầu, dọn dẹp kho [lv*3] Uy Danh
7 Nhất Lưu Khách Trọng dụng nhân tài, giữ lại 6 Lòng Dân
Thuận theo ý nguyện, thử sức 5 Lòng Dân
8 Dân Tị Nạn Lấy dân làm gốc, củng cố lực lượng 7 Lòng Dân
Đại cuộc làm trọng, đánh đuổi bọn chúng [lv*3] Uy Danh
9 Tây Vực Sĩ Hỏi cho ra lẽ +1 Thu Thuế
Mời vào phủ, tiếp đón nồng hậu 6 Lòng Dân
10 Loạn Đông Hương Điều tra sự tình, bắt bọn loạn đảng [lv*22] Bạc
Trấn áp, răn đe [lv*5] Uy Danh
11 Thu Thập Dầu Lấy dân làm gốc, phái người khai thác dầu 8 Lòng Dân
Trong thời bình phải nghĩ đến thời loạn, ngừng phát [lv*3] Uy Danh
12 Tiên Hạc Tử Xuống ngựa bái kiến, thành tâm thỉnh giáo 6 Lòng Dân
Nhiệm vụ quan trọng, bỏ mặc mọi thứ +1 Thu Thuế
13 Hoàng Tai Ngược Khuyên nhủ người dân 6 Lòng Dân
Diệt sâu bọ, trồng lại gia trang 5 Lòng Dân + [lv*30] Bạc
14 Thương nhân địch Khảo tra nghiêm khắc [lv*15] Bạc
Giáp sĩ mở đường, thể hiện oai phong [lv*3] Uy Danh
15 Phi Tặc Ẩn Dật Lấy dân làm gốc, giảm nhẹ thuế má 4 Lòng Dân
Thuận theo hình pháp, truy nã phạm nhân [lv*40] Bạc
16 Quan Đạo Thạch Giúp dân xây nhà, làm đường 5 Lòng Dân
Khai thác đá, xây đựng đường mới [lv*5] Uy Danh
17 Mãnh Hổ Hoạn Xung phong đi đầu, lên núi vây bắt 5 Lòng Dân
Phân bố cáo thị, chọn đi đúng hướng [lv*30] Bạc
18 Phong Bão Tập Xây nhà, an cư lập nghiệp 4 Lòng Dân
Tích tiểu thành đại [lv*50] Bạc + [lv*50] Uy Danh
19 Trâu Điên Bắt trâu, an ủi người bị thương [lv*3] Uy Danh
Đích thân xử lý, sức mạnh vô biên 5 Lòng Dân
20 Đột Phát Dịch Tìm thuốc, trấn an người dân 6 Lòng Dân
Khống chế dịch bệnh, tầm nã gian tế [lv*40] Bạc
21 Gặp Hiến Đế Làm qua loa cho có 5 vàng
Vui vẻ tiếp kiến [lv*3] Uy Danh
22 Thái Bình Kẻ địch rất mạnh, hiếu chiến ắt thua 5 Lòng Dân
Thiên hạ thái bình, cũng không quên cảnh giác [lv*3] Uy Danh
23 Thiên Thực Nguyệt Âm thầm quan sát, chuẩn bị tác chiến [lv*10] Uy Danh
Thái độ dửng dưng [lv*5] Uy Danh
24 Lộ Thập Trâm Thu nhận, thuận với ý trời 5 Vàng
Giao nộp công trái, làm đúng quy định 5 Lòng Dân + [lv*5] Uy Danh
25 Ăn Mày Lười Cố gắng hết mình, không được lười nhác [lv*20] Bạc + [lv*20] Uy Danh
Ra tay cứu giúp, yêu cầu rời đi  4 Lòng Dân